Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Sikker infrastruktur

Ways to protect your infrastructure

Innovasjon og teknologi utvikler seg i svimlende hastighet. Digital transformasjon er ikke lenger et valg.

Hvordan sikrer du at din tekniske plattform hjelper deg, ikke bare å overleve, men til å utvikle selskapet videre?

For å realisere det fulle potensialet i moderne teknologi, må organisasjoner utforme og bygge et solid fundament. Dette inkluderer å aktivere en mobil arbeidsstokk, realisering av skytjenestens fulle potensial, sikre kobling av industrielle miljøer med tradisjonell IT, etc. Det krever sikker tilgang, solid data- og applikasjonsbeskyttelse, identitetskontroll og avansert datasenter og kommunikasjonsinfrastruktur.

Svært få selskap kan investere i alle løsningene de trenger, så en av de største utfordringene de står overfor er å beslutte sin egen risikovilje og gjøre de riktige investeringene i mennesker, prosesser og teknologi for å oppnå dette målet.

Kontakt oss

Sikkerhet er bygget på et solid fundament

Nøkkelen til en sikker infrastruktur er å velge riktig teknologi, basert på et design som ikke bare fungerer i dag, men som kan skalere med selskapets krav og tilslutt implementeres i samsvar med beste praksis. Orange Cyberdefense overvåker kontinuerlig markedet og trener konsulenter til å være eksperter på markedsledende løsninger. Vi hjelper kunder på tvers av alle sikkerhetsdomener, inkludert, men ikke begrenset til:

Enhver teknologi trenger kompetanse

Teknologi er ofte fundament for modige beslutninger, da det innebærer store investeringer. Vi rådgir deg på hvilken teknologi som vil være bra for ditt selskap, og med bistand fra vårt erfarne team for å implementere, støtte og drifte den sikre infrastrukturen, får du optimert sikkerhet og tilgjengelighet. Har du dette på plass øker produktiviteten, konkurransekraften og lønnsomheten til selskapet ditt.

Markedsledende teknologi og strategiske partnerskap

Orange Cyberdefense tilbyr markedsledende teknologi, strategiske partnerskap, høyeste partnerstatus og teknologisertifiseringer for å sikre at du får den sikkerheten og tilgjengeligheten ditt selskap krever. Vår support er åpen døgnet rundt, og hvis du ikke har egne ressurser, kan vår 24×7 SOC overta noen eller alle driftsoppgaver som kreves for å unngå en ikke planlagt driftsstans.

Download the (In)Secure Remote Access white paper

Networking

Switching, routing, wireless SDN & IT automation SD-WAN

Core Infrastructure

ADC DDI

Policy Enforcement & Visibility

NG firewalls Container security CASB NAC

Network Threat Protection

Secure web gateways Web application firewalls IPS Email security DDoS mitigation

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.