Søk

Orange Cyberdefense Norge er ISO 27001-sertifisert

Orange Cyberdefense Norge er ISO 27001-sertifisert

Sertifiseringen beviser at selskapets styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) er kvalitetssikret av et uavhengig organ. Som en naturlig del av det å være ledende cybersikkerhetsaktør kan Orange Cyberdefense Norge nå dokumentere at veletablerte rutiner og beste praksis er i henhold til den ledende internasjonale standarden.

Sertifiseringen ISO 27001, som er utstedt av sertifiseringsselskapet Kiwa, er beviset på at selskapet har fått sitt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) kvalitetssikret av et uavhengig sertifiseringsorgan. Dette bekrefter at informasjonssikkerhet er innarbeidet i alle ledd av virksomheten, og at de jobber kontinuerlig med informasjonssikkerhet på alle nivåer av selskapet i Norge.

– Som en sikkerhetsleverandør er det viktig for oss å kunne vise til våre kunder og samarbeidspartnere at vårt styringssystem for informasjonssikkerhet følger beste praksis, og at vi kontinuerlig jobber med etterlevelse og forbedring, sier Kristine Reme, CISO i Orange Cyberdefense Norway AS.

Hun er veldig stolt av at Orange Cyberdefense i Norge nå er offisielt sertifisert.

– Informasjonssikkerhet er alltid vårt hovedfokus, og vi er veldig glade for å kunngjøre at vi nå er ISO 27001-sertifisert. Gjennom sertifiseringen kan våre kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere kjenne seg trygge på at vi håndterer informasjon i selskapet på en strukturert og sikker måte, avslutter Kristine.

Kristine Reme, CISO i Orange Cyberdefense Norway AS, er stolt av at Orange Cyberdefense i Norge nå er offisielt sertifisert.

Om Kiwa

Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testinginspeksjon og sertifisering. Kiwa er akkreditert av Norsk Akkreditering for å gjennomføre sertifisering innen ISO 27001. Sertifisering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet – er verdens mest anerkjente standard for datasikkerhet. Standarden har en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og beskriver beste praksis for å beskytte selskapets data. 

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.