Søk

Skysikkerhet

Skyen gir deg fleksibilitet, skalerbarhet og smidighet.

Men hvordan sikrer du prosessene dine?

Det å forstå sky-spesifikke krav gjør at du kan planlegge, designe, implementere og bruke din cybersikkerhet-strategi effektivt. I skyen lagres og behandles kritisk data i forskjellige miljøer, ofte fra forskjellige leverandører. Brukere får tilgang til data og applikasjoner hvor som helst, når som helst og fra ulike enhetstyper. Disse teknologiske fremskrittene endrer hvordan vi håndterer cybersikkerhet. Vi må tilpasse oss et mer diversifisert miljø. Skyen brukes for å kunne dra nytte av fleksibilitet og skalerbarhet, da må IT-sikkerheten også tilpasses slik at disse egenskapene kan utnyttes fullt ut. Skysikkerhet handler om å effektivt organisere og automatisere hendelser, for å muliggjøre rask oppdagelse av og respons på cybersikkerhetshendelser.

Det handler om å eliminere kompleksiteten, det handler om smidighet og fleksibilitet.

Kontakt oss

Tre skysikkerhetsutfordringer

Hver organisasjon tar i bruk skyen på ulike måter og de har ulike risiko, men de fleste må håndtere tre utfordringer:

Manage & control cloud security - Administer & kontroler sky-sikkerhet

Protect data, identities & applications - Beskytt data, identifiser & applikasjoner

Manage the multi-cloud complexity - Administrer kompleksitet i flere sky-miljøer.

Skyverdi uten risiko

Organisasjoner bruker skyen for å muliggjøre nye forretningsmuligheter og for å støtte deres digitale transformasjon, men sikkerhet brukes ofte som en ettertanke, hvis i det hele tatt. Tilgang til skyløsninger og selskapets sikkerhetsstrategi må harmonisere, og eksistere for å muliggjøre virksomhetens behov. Dette innebærer at man tar tak i forretningsmulighetene samtidig som kritiske eiendeler og prosesser beskyttes.

Orange Cyberdefense samarbeider med de store offentlige skyleverandørene (Azure, AWS og Google) for å kontinuerlig utvikle sikkerhetsløsninger som muliggjør digital utvikling.
Orange Cyberdefense som partner innen skysikkerhet, veileder og inkluderer mennesker, prosesser og teknologi for å aktivere virksomhetens drift på en sikker måte.

Sky og sikkerhet: hånd i hånd

Orange Cyberdefense er en ledende leverandør av løsninger og tjenester for cybersikkerhet. Vi har ekspertisen til å veilede og bidra til å sikre overgangen til skyen. Vi baserer våre løsninger på vår omfattende kunnskap om cybersikkerhet, kombinert med en forståelse av moderne krav knyttet til overgangen til skyen. Vi hjelper deg med å navigere i landskapet ved å sikre data, administrere identiteter og applikasjoner med en Zero-Trust-modell, automatisere og organisere sikkerheten din og oppdage og svare på hendelser.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.