Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Deteksjon og respons

Hvorfor er deteksjon og respons viktig?

Managed Detection & Response (MDR), eller administrert trusseldeteksjon og respons - handler om å oppdage hendelser og brudd i sanntid, og svare på en måte som minimerer skade for virksomheten.

I følge forskning er den nåværende gjennomsnittlige tiden for å identifisere og begrense et datainnbrudd 280 dager*. Det er på høy tid å identifisere og fikse dette tilsynelatende gapet i sikkerhetsoperasjoner.

En adaptiv, modulær tjenestepakke, støttet av dyp bevissthet om trussellandskapet er løsningen.

82 % av alle virksomheter er usikre på om de lykkes med å identifisere brudd og hendelser.

EY Global Information Security Survey

En utfordring med deteksjon og respons er at det stiller høye krav til mennesker og prosesser. Trusselaktører er globale, jobber på tvers av alle tidssoner og er svært dyktige. Å bygge opp et internt 24x7 team med kompetanse, infrastruktur og prosesser er svært kostbart og tidkrevende.

Dette innebærer at en investering i MDR-tjenester er et godt alternativ.

Hvordan få mest mulig ut av ditt budsjett?

Trenger du hjelp til å velge riktig deteksjons- og responsløsning? Test vår MDR kjøpsguide!

 

Deteksjon og respons krever tid, ferdigheter, ressurser og investering. Hvis du vil få en indikasjon om hva som er det beste alternativet for din organisasjon, kan du teste vår MDR (Managed Detection & Response) kjøpsguide Managed Detection and Response Buyer’s Guide. Anbefalingene du får vil være et godt utgangspunkt for implementering av en administrert deteksjon- og responstjeneste. I tillegg til skreddersydde råd om de spesifikke tjenestene; endepunkt, nettverk eller loggbasert gjenkjenning, vil du få en anbefaling for håndtering av hendelser.

Dine fordeler

Fullstendig deteksjon synlighet

Få innsikt i og utenfor organisasjonen din for å oppdage cybersikkerhetstrusler.

Etterretningsledet sikkerhet

Vi investerer tungt i forskning og utvikling for å oppdage og svare på de nyeste taktikkene, teknikkene og prosedyrene.

Aktiv respons

Vi har et bredt spekter av aktive responstjenester er tilgjengelige 24x7 for å passe dine sikkerhetsoperasjoner.

Spar tid og penger

Vi bruker innovative teknikker for å sikre at hendelser etterforskes i sammenheng og støy reduseres så mye som mulig.

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å kunne være i forkant av cybertrusler, må man vite hva som kommer. 

Selv om cybertrussellandskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er den generelle utviklingen drevet av kjente krefter og systemer. Å kunne forstå disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, deteksjon og respons.

Det er derfor etterretning er kjernen i alt vi gjør.

Hva ekspertene våre anbefaler

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.