Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Security Compliance

Overholdelse av lovkrav, bransjestandarder og sikkerhets-standard/-rammeverk

Rådgivning og støtte for å overholde rammeverk for bransjestyring (ISO 27000-serien, Cyber Essentials, NIST CSF, PCI DSS, PSD2, GDPR Compliance, FCA Security Regulations og mange flere). Inkluderer et program for å optimalisere flere samsvarsprosesser under en enkelt sentral multirammemodell.

Kontakt oss

Some more shortcuts to compliance:

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.