Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Identitets- og tilgangskontroll

Solutions to restrict access to those who should have it:

The perimeter is everywhere

I dagens digitale verden er den brannmurbaserte perimeterbeskyttelsen vi har stolt på så lenge, ikke lenger nok.

I stedet blir identitet den nye perimeteren, basert på en ZeroTrust-strategi.

Data og applikasjoner er spredt over flere miljøer. Mennesker, applikasjoner og “enheter” har tilgang til disse dataene og applikasjonene overalt. Identiteten vår har blitt kritisk når det gjelder nett-sikkerhet. Bare pålitelige brukere med riktig rettigheter skal ha tilgang til relevante ressurser. Identiteten er den nye perimeteren.

SASE explained - A new way to think about access control

Passord er utdatert

Passordbasert tilgangskontroll er ikke tilstrekkelig. Vi trenger ytterligere sikkerhetslag. Multifaktorautentiseringsløsninger er avgjørende i ethvert identitets- og tilgangsadministrasjonsprogram i dag.

Dette bør ikke komplisere prosessen: autentisering kan være sømløs. Enkel pålogging på tvers av flere plattformer (on-premise og sky) bidrar til å levere både sikkerhet og brukeropplevelse.

Vår identitets- og tilgangskontroll inkluderer identitetsstyring, kontekstualisering, brukeratferdsanalyse og privilegert kontosikkerhet. For å oppdage ondsinnet aktivitet, bør brukeratferd analyseres mot grunnlinjen. Privilegerte kontoer bør være ekstra forsiktige, og sikre at de bare brukes til autorisert aktivitet av de riktige brukerne.

Download our white paper

Balanser høy identitetsbeskyttelse og god brukeropplevelse

Hvert selskap må utforme passende løsninger for identitets- og tilgangsstyring. Det er nøkkelen til å beskytte både kritiske eiendeler og forretningsprosesser og samtidig trygt gjøre det mulig for virksomheten å få en god brukeropplevelse.

Din organisasjon, din IAM

Mennesker, prosesser og teknologi er like viktige. Orange Cyberdefense kan guide i design og arbeid rundt identitets- og tilgangsstyring. Brukeropplevelse og passende sikkerhetstiltak implementeres basert på organisasjonens unike infrastruktur og miljø.

(In)secure Remote Access

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.