Søk

Sikkerhetsetterretning

Uansett hvor god sikkerhet du har, vil det oppstå hendelser.

Det er ikke kortene du får utdelt – det som avgjør er hvordan du spiller spillet.

Deteksjons-, analyse- og responsprosesser er avgjørende for å minimere virksomhetens påvirkning. Sikkerhetsetterretning krever avansert teknologi, dyktig personell og effektive prosesser for å gi organisasjoner ønsket deteksjons- og responsevne. Slike funksjoner kan være internt, hentet eksternt eller en kombinasjon av begge, men de er kritiske komponenter i ethvert sikkerhetsprogram.

Innsamling av data for å kunne se hele bildet

Deteksjonsteknologi må brukes på mange nivåer for å få oversikt over sikkerhetshendelser i ditt miljø. Dette inkluderer endepunkter, nettverk, sikkerhetsloggdata, brukeratferd osv. For å få med seg hele bildet og trekke de riktige konklusjonene kreves avansert sikkerhetsetterretning og analyseteknologi. Dette inkluderer kontekstualisering av sikkerhetsdata, analyse basert på maskinlæring og kunstig intelligens, og sikkerhetsorkestrering, automatisering og respons. Med riktig deteksjons- og analyseteknologi på plass, må "mennesker og prosess"-funksjonene utformes og implementeres for å sikre at sikkerhetshendelser og utbedringer fungerer effektivt. Orange Cyberdefense tilbyr ledende teknologi, avanserte deteksjons- og responstjenester, samt tilpassede rådgivningstjenester, for å hjelpe organisasjoner med å maksimere sikkerhetsintelligens og sikkerhetsforsvarsfunksjoner.

Kraften til skalering og velprøvde prosesser

Orange Cyberdefense tilbyr ledende teknologi, avanserte deteksjons- og responstjenester og tilpassede rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheter med å maksimere sikkerhetsetterretning og sikkerhetsforsvarsfunksjoner. Uansett om funksjonen bygges internt eller baseres på pålitelige partnerskap og avanserte servicemuligheter, hjelper vi til med å designe og optimere for å møte de kravene kunden har. Vi har mange SOCs og CyberSOCs over hele verden. Dette innebærer at ansatte over hele verden jobber døgnet rundt for å tilby avansert sikkerhetsetterretning, analyse og responstjenester til våre kunder. Vi er sikkerhetseksperten og en forlenget arm til våre kunders sikkerhetsfunksjoner, vi er tilgjengelige og aktive 24×7.

Å redusere virkningen av hendelser

Med en effektiv evne til å oppdage og svare på sikkerhetshendelser, minimerer virksomheter sin sikkerhetsrisiko. Negative konsekvenser av sikkerhetsbrudd reduseres, og samsvarskrav kan oppfylles. I tillegg minimerer godt administrerte sikkerhetsresponser og kommunikasjon risikoen for negativ merkeverdi i forhold til offentlige sikkerhetshendelser.

Etterretningsledet sikkerhet

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å være i forkant, må man vite hva man kan forvente, og for langsiktig planlegging må man ha ekspertinnsikt i cybertrussellandskapet.

Selv om dette landskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er det drevet av systemiske krefter. Å kunne lese disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, oppdagelse og respons.

Derfor er kjernen i alt vi driver med - etterretning.

Hva ekspertene anbefaler

Oppdag flere løsninger:

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.