Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Sikkerhetsetterretning

Our solutions

Uansett hvor god sikkerhet du har, vil det oppstå hendelser.

Det er ikke kortene du får utdelt – det som avgjør er hvordan du spiller spillet.

Deteksjons-, analyse- og responsprosesser er avgjørende for å minimere virksomhetens påvirkning. Sikkerhetsetterretning krever avansert teknologi, dyktig personell og effektive prosesser for å gi organisasjoner ønsket deteksjons- og responsevne. Slike funksjoner kan være internt, hentet eksternt eller en kombinasjon av begge, men de er kritiske komponenter i ethvert sikkerhetsprogram.

Outsmart the adversary: the intelligence-led approach

Innsamling av data for å kunne se hele bildet

Deteksjonsteknologi må brukes på mange nivåer for å få oversikt over sikkerhetshendelser i ditt miljø. Dette inkluderer endepunkter, nettverk, sikkerhetsloggdata, brukeratferd osv. For å få med seg hele bildet og trekke de riktige konklusjonene kreves avansert sikkerhetsetterretning og analyseteknologi. Dette inkluderer kontekstualisering av sikkerhetsdata, analyse basert på maskinlæring og kunstig intelligens, og sikkerhetsorkestrering, automatisering og respons.

Med riktig deteksjons- og analyseteknologi på plass, må "mennesker og prosess"-funksjonene utformes og implementeres for å sikre at sikkerhetshendelser og utbedringer fungerer effektivt.

Orange Cyberdefense tilbyr ledende teknologi, avanserte deteksjons- og responstjenester, samt tilpassede rådgivningstjenester, for å hjelpe organisasjoner med å maksimere sikkerhetsintelligens og sikkerhetsforsvarsfunksjoner.

Kjemp smartere, ikke hardere!

For å være i forkant, må man vite hva man kan forvente, og for langsiktig planlegging må man ha ekspertinnsikt i cybertrussellandskapet.

Selv om dette landskapet ser ut til å være flyktig, raskt skiftende og kaotisk ved første øyekast, er det drevet av systemiske krefter. Å kunne lese disse kreftene vil resultere i bedre, mer effektiv forebygging, oppdagelse og respons.

Derfor er kjernen i alt vi driver med - etterretning.

Hva ekspertene anbefaler

Oppdag flere løsninger:

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.