Søk

Managed Cloud Security [Infrastructure]

Skyen kan skape en storm av kompleksitet

Med den økende bruken av skybaserte tjenester, kan det være mange bevegelige deler å overvåke og administrere.
Og manuelle sikkerhetsstyringsverktøy er ikke tilstrekkelige til å takle denne kompleksiteten.

Bruker du skyen sikkert?

Feilkonfigurering er en av de vanligste feilene i skyen, som kan føre til et datainnbrudd og gjøre en organisasjon sårbar for angrep.
Det er derfor organisasjoner må konfigurere offentlige skytjenester riktig for å håndtere skyrisikoer.

Finn ut mer om delt ansvar i skyen

Forhindre feilkonfigurasjoner, oppretthold samsvar og oppdag kjente og ukjente trusler

Vår CSPM-løsning gir en omfattende beskyttelse av dine skyaktiva

  • Ett sted: samle sikkerhetskontrollene dine i én enkelt visning, for å gjøre skysikkerheten din enkel å administrere.
  • Synlighet: få innsikt i nettskyen din og atferden til skyaktiva.
  • Samsvars- og konfigurasjonsrisiko: forhindre datainnbrudd og brudd på samsvar med kontinuerlig monitorering og vurdering.
  • Trusseldeteksjon og -respons: Få detaljerte varsler ved første tegn på en avvik for å forhindre at mindre hendelser blir store problemer.
Les mer om vår MCSI-løsning

Få kontroll med den beste kombinasjonen av skybasert sikkerhet og menneskelig ekspertise

Dine viktigste fordeler  

Mitigate Human Factor

Verify configuration based on security best practices to mitigate the risk of mistakes.

Powered by our Intelligence-led Security

Our proprietary and external sourced intelligence helps you make the right decisions

Win the battle against time

Detect threats around the clock and respond quickly to reduce impact of breaches.

Benefit from an approach adapted to your context and objectives

Highly scalable cloud security customized to client's need.

Connecting the dots

I dag står IT-team og sikkerhetsteam overfor desentraliserte og heterogene kontrollpunkter.

Brukere får tilgang til flere applikasjoner i flere miljøer fra flere steder, noe som gjør det vanskeligere å sikre, kontrollere, spore og administrere sikkerhet.

Orange Cyberdefense hjelper deg til å innovere ved å bruke skytjenester uten risikoen som følger med.

Learn more

Kontakt oss

Du kan stole på oss! Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg, ikke nøl med å kontakte oss!

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.