Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Hentet kunnskap og bygde nettverk i Paris

Gjennom initiativet WOMEN@Orangecyberdefense fikk Kamilla Sørmo og Katrine Krogedal delta på en lærerik samling i Paris, sammen med noen av organisasjonens dyktigste kvinnelige medarbeidere.

Orange Cyberdefense, som er Europas ledende tilbyder av cybersikkerhetstjenester, har opprettet et globalt nettverk kalt WOMEN@OrangeCyberdefense. Dette er et åpent forum for alle kvinner i selskapet. Hensikten er å synliggjøre og styrke de mange dyktige kvinnene som jobber i alle deler og på alle nivåer i organisasjonen. Gjennom blant annet globalt samarbeid, nettverksbygging og mentorprogrammer skal de fremme konsepter som likeverd, mangfold og inkludering.

Katrine Krogedal er Team Lead i GRC-avdelingen i Orange Cyberdefense Norge. Sammen med sin kollega Kamilla Sørmo, som jobber med Inside Sales i selskapet, deltok hun nylig på en samling i Frankrike som en del av WOMEN@OrangeCyberdefense.

– I slutten av september reiste vi til Paris for å gjennomføre Impactful communication training sammen med kvinner fra Orange Cyberdefense i andre europeiske land. Der fikk vi med oss verdifull kunnskap som har en direkte nytteverdi i arbeidsdagen vår, i tillegg til at vi fikk knytte bånd til våre kvinnelige kollegaer i utlandet, sier Katrine.

Kunnskap og icebreaking

I fjor gjennomførte Orange Cyberdefense en intern undersøkelse for å kartlegge hva kvinnene i organisasjon ønsket å bli bedre på. Her kom det frem mange føler seg hemmet når de snakker foran andre, og ser på det som et hinder i karrieren sin. Årets samling i Paris var en del av arbeidet med å imøtekomme dette.

– Impactful communication training handler om å få noen verktøy for å bli bedre på kommunikasjon til et publikum. Vi gjorde for eksempel noen øvelser hvor vi skulle fokusere på kroppsspråket vårt når vi kommuniserte og skulle presentere noe foran andre deltakere. Noe av nøkkelen var å trene på avslapning og finne balansen, eller nullpunktet, i kroppen. Det viste seg å være veldig effektivt, forklarer Kamilla Sørmo.

Øvelsene ble ledet av personer fra teaterbransjen, som kan dette med å kommunisere og prestere foran et publikum. Det innebar naturligvis også visse elementer av skuespill.

– I slike praktiske øvelser må man jo by veldig på seg selv. Og det er en veldig effektiv icebreaker, så man blir fort kjent underveis. Noe av hensikten med WOMEN@Orangecyberdefense er å bygge nettverk mellom kvinner internt i selskapet, så det hadde en funksjon i seg selv, sier hun.

Inspirerende rollemodeller

Samlingen i Paris er kun ett av flere tiltak som Kamilla og Katrine skal delta på gjennom WOMEN@orangecyberdefense.

– Det er flere arrangementer og initiativer gjennom året, både lokalt her i Norge og i utlandet. Vi skal blant annet ha samtaler med selskapets globale Talent Manager og HR Manager blant annet for å få oppfølging og drøfte karriereutvikling. Og for noen dager siden holdt Kaja Narum, som er norgessjef i Orange Cyberdefense, et inspirasjonsforedrag via Teams, sier Katrine.

Det at Kaja Narum tok over lederrollen i selskapet tidligere i år er en stor inspirasjon for de unge kvinnene.

– Det er veldig inspirerende å se henne og så mange andre damer har viktige lederposisjoner i selskapet. Det er så mange som har gjort det bra her, og det er veldig lærerikt å høre om deres reise og hvordan de har kommet dit de er i dag. Og ikke minst har kvinner i lederstillinger en sterk signaleffekt – både for oss som jobber her, og for de jentene som kanskje vurderer en karriere i bransjen, sier Kamilla.

Vi må synliggjøre kvinnene i bransjen

Nettopp denne signaleffekten er noe Kamilla og Katrine mener er nødvendig. Mange tror nemlig at it-sikkerhetsbransjen hovedsakelig består av menn, og at arbeidsgivere som Orange Cyberdefense derfor ikke er noe for dem. Det mener de er en helt feil oppfatning.

– I de rent tekniske rollene ser man at det fortsatt er en overvekt av menn. Men i andre avdelinger i selskapet er faktisk kjønnsbalansen veldig bra. Særlig i løpet av de siste par årene har flere kvinner fått øynene opp for bransjen og hvilke muligheter som finnes her. Orange Cyberdefense har et stort fokus på kvinner i rekrutteringsarbeidet, noe som virkelig har gitt resultater, sier Katrine.

Kamilla legger til at det likevel er en vei å gå før bransjen som helhet klarer å tiltrekke seg like mange kvinner som menn. Og hun har noen tanker om hva som skal til for å komme seg dit.

– Det sterkeste virkemidlet vi har er nok å synliggjøre alle de dyktige kvinnene som jobber her. Vi må være tilstede i profesjonelle arenaer, besøke utdanningsinstitusjoner og være representert på karrieremesser. Og ikke minst må vi vise at Orange Cyberdefense virkelig tør å satse på kvinnene, blant annet gjennom initiativ som WOMEN@Orangecyberdefense, avslutter hun. 

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.