Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense blir Microsofts nye strategiske sikkerhetspartner

Som Microsofts nye strategiske partner på sikkerhet, gjør Orange Cyberdefense nå en stor satsing på sikkerhet i skyen. De skal bygge kompetanse innen Microsoft sin sikkerhetsportefølje, noe som blant annet innebærer flere ansatte og fokus på sertifiseringer innen både teknologi og salg.

Globalt og lokalt vil Orange Cyberdefense bruke store ressurser på å utvikle tjenesteporteføljen for driftede tjenester knyttet opp mot Microsoft sine sikkerhetsprodukter.

– Samarbeidet med Microsoft gir oss i Orange Cyberdefense muligheten til å ytterligere bygge vår kompetanse på skysikkerhet og få en strategisk posisjon i dette markedet sammen med en av de ledende leverandørene i feltet. I løpet av kort tid skal vi lansere spennende driftstjenester på Microsoft sin løsningsportefølje og sikkerhetsplattform; deriblant deres drift og administrasjonsverktøy Sentinel (SIEM) og Defender for sikring av tjenester i så vel sky som i egen infrastruktur, sier Thomas Kronen, norgessjef i Orange Cyberdefense.

Først ut er lanseringen av Orange Cyberdefense sin Managed Threat Detection (MTD) Log på Sentinel-plattformen. Dette er noe dagens hybride arbeidsplass virkelig vil ha behov for, mener Kronen.

Bilde fra venstre: Nils-Ove Gamlem, Microsoft Norge med Thomas Kronen og Håkon Nikolai Stange Sørum, Orange Cyberdefense

Sikrer reisen til skyen

Microsoft sin sikkerhetsplattform er skybasert, og selskapet er satt opp for å imøtekomme organisasjoner som vil flytte flere av applikasjonene sine sikkert til skyen. I september 2021 befestet Orange Cyberdefense Norge sin satsing på skysikkerhet ved å ansette Håkon Nikolai Stange Sørum som sin første Team Lead for Cloud. Han vil nå få ansvaret for samarbeidet med Microsoft.

– Vi ser at kundene flytter mer og mer av sine tjenester ut i skyen, og mange av har allerede flyttet mye ut i Microsoft sine skyløsninger. Dette betyr at vi må være nysgjerrige og engasjerte, slik at vi hele tiden er oppdatert på den beste måten å sikre tjenestene, med god arkitektur og gode teknologiske løsninger. Det vil også øke verdien på vår leveranse til kunder at vi nå kan sikre hele deres IT plattform uavhengig av om det er on prem, hybride, cloud eller multi cloud miljøer, sier Sørum.

Han ser også at kundene har et økende behov for en dyktig leverandør som kan bistå med driften av disse løsningene. – Det er dette partnerskapet med Microsoft muliggjør for oss i Orange Cyberdefense, sier han.

Et tryggere digitalt samfunn sammen

Nils-Ove Gamlem, Sr. Enterprise Security Executive i Microsoft Norge, opplever en sterk etterspørsel etter de markedsledende produktene og sikkerhetsløsningene deres.

– Nettopp derfor er det veldig gledelig for oss å få Orange Cyberdefense med på laget. De har en bred og solid spisskompetanse, som i kombinasjon med vår Zero Trust sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsportefølje, vil gi våre felles kunder økt sikkerhet, sier han.

Orange Cyberdefense har over lang tid vært en dedikert partner for flere av kundene de har felles med Microsoft. Erfaringen og kompetansen de besitter i alle faser av et prosjekt, fra rådgivning og implementering, til support og driftsansvar, er noe Gamlem setter svært høyt.

– Erfaringen og kompetansen de har vil tilføre Microsoft en sterk muskel, noe som vil forsterke vår posisjon som en ledende cybersikkerhetsaktør i det norske markedet. Med Orange Cyberdefense som strategisk samarbeidspartner er vi på god vei mot å bygge et tryggere digitalt samfunn sammen, sier Nils-Ove Gamlem i Microsoft Norge.

Vi i U&D er mer nysgjerrige på partnerskapet. Hva sier det om Orange Cyberdefense at Microsoft velger deg som en strategisk sikkerhetspartner? – Det forteller oss og markedet at vi har kompetanse innen cybersikkerhet som andre aktører i markedet har, og at de vil bruke oss mot sine egne kunder fordi dette er et område som er krevende og hvor du må bruke spesialkompetanse for å løse komplekse sikkerhetsspørsmål og legge til langsiktige strategier for en kompleks sikkerhetsplattform, forklarer Thomas. Og hvordan føles det? – Det føles veldig godt at Microsoft anser oss for å være en av de viktigste aktørene på markedet for cybersikkerhet og ønsker et strategisk partnerskap med Orange Cyberdefense for å sikre sine egne kunder ved å

Kontakt Orange Cyberdefense

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bruke Orange Cyberdefense som rådgiver og partner for å muliggjøre sikkerhet i nettskytjenester som Azure og Ofiice 365, samt sikre Microsoft -teknologi sammen med annen teknologi og infrastruktur på best mulig måte? Ta kontakt med oss via linken under.

Kontakt oss

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.