Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense Norway er sertifisert Miljøfyrtårn!

Under en markering i Orange Cyberdefense sine lokaler på Lysaker Torg 9. juni, mottok de det synlige beviset på at bedriften nå er Miljøfyrtårn-sertifisert overlevert fra Bærums Lisbeth Hammer Krog.

– Vi ønsker at flere IT-bedrifter tar miljøansvar og bidrar til å gjøre kommunen vår grønnere og mer attraktiv for alle. Orange Cyberdefense har tatt et betydelig ansvar og vi kan nå gratulere dere med den gode jobben dere har gjort, sa Lisbeth Hammer Krog under mottakelsen.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Orange Cyberdefense er en av Norges ledende cybersikkerhetsleverandører og ønsker å aktivt ta vare på miljø og natur ved å minimere miljøbelastningen fra selskapet, og til å påvirke ansatte og kunder til miljøvennlige valg. For Orange Cyberdefense er sertifiseringen et viktig steg i det videre arbeidet med bærekraft.

Ved å overføre våre verdier og vår tilnærming til it-sikkerhet, til fokus på miljø, har vi klart å oppnå markedets mest anerkjente miljøsertifisering

Vi i Orange Cyberdefense har en overordnet visjon om å være Norges ledende selskap innen cybersikkerhet. Det innebærer naturligvis at vi skal være Norges beste tilbyder av sikkerhetstjenester, men vi legger langt mer i bruken av ordet ledende. Vi skal være en foregangsfigur innen alt vi foretar oss – inkludert miljøarbeid.

I november 2020 startet vi derfor prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå kan vi endelig vise til et ferskt Miljøfyrtårn-diplom, som vil få en hedersplass i våre lokaler på Lysaker Torg!

Strenge og viktige kriterier

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en rekke kriterier som må oppfylles før de tildeler en sertifisering. Det kreves blant annet at man som selskap etablerer og vedlikeholder miljøvennlige rutiner, og sørger for en kontinuerlig utvikling og forbedring av miljøarbeidet i virksomheten.

Gjennom et digitalt miljøledelsessystem får Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Mange bekker små, gjør en stor å

Salgsdirektør Ola Lauten har ledet arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen, med god hjelp fra Office Manager Nathalie Molnar. De har sørget for en rekke tiltak som til sammen utgjør en enorm forskjell. Her er noen eksempler:

  • I 2020 hadde bedriftene på Lysaker Torg en estimert sorteringsgrad på 41%. Vi skal bli ledende på kildesortering ved å komme opp på minst 80% innen svært kort tid. For å få til dette har vi blant annet fjernet alle søppelkurver fra pultene. De er erstattet av kildesorteringsstasjoner som er plassert på utvalgte steder i lokalene, som skal gjøre det tilnærmet umulig å kaste søppel uten å kildesortere.
  • Vi er også innmeldt i Flaskefondet, som innebærer at all pant blir hentet og donert til bærekraftig innovasjon.
  • Alle vaskemidler og produkter som benyttes av renholdspersonalet skal være miljømerket.
  • Vi skal ha en kraftig reduksjon i bruken av papir. Derfor er det innført dobbeltsidige utskrifter, mindre bruk av farger og mer bruk av hvite bakgrunner på alle utskrifter, samt elektronisk signering av alle dokumenter.
  • Gjennom 2020 erfarte vi at det ikke er nødvendig å reise i like stor grad som før. Flere møter skal derfor gjøres digitalt, for å redusere miljøavtrykket fra reiser. Det vil også bli langt mer bruk av elbiler ved reising.
  • Vi har som mål å øke trivselen på arbeidsplassen gjennom medarbeiderundersøkelser, bedre det generelle arbeidsmiljøet og redusere det allerede lave sykefraværet hos oss.

Miljøvennlige og bærekraftige lokaler

I snart fire år har vi holdt til på Lysaker Torg. På grunn av en enorm vekst det siste året, flyttet vi nylig opp to etasjer, hvor vi fikk langt bedre plass til de rundt 70 ansatte. Under utbyggingen av de nye lokalene var miljøfokuset til stede i alle ledd. Her har vi blant annet led-belysning i hele lokalet, bevegelsessensorer på alle lys og en rekke andre tiltak for å redusere energiforbruket. Og ikke minst har vi fått installert et solcelleanlegg på taket, noe som gir en betydelig miljøgevinst i form av fornybar energi.

Bygget i seg selv er også BREEAM-sertifisert. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og fungerer som en manual som måler et bygg sitt totale miljøprestasjon. Vi er stolte av å holde til i et fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig bygg!

En velkjent tilnærming

I likhet med it-sikkerhet er ikke miljøarbeid noe man tar tak i én gang, og så er man ferdig. Det er en kontinuerlig prosess som ikke kan tas i skippertak. Dette krever fokus gjennom hele året, med kontinuerlig utvikling og progresjon. Derfor vil miljøtiltakene bli et fast tema i ledergruppens møter i tiden fremover. Det vil til enhver tid gjøres vurderinger av de ulike tiltakene, gjøres nødvendige justeringer og vi vil stadig se etter nye områder vi kan forbedre oss på.

Vi skal ha et daglig fokus på miljø i alle ledd, gjennom hvordan vi opererer og i alt vi leverer av tjenester og produkter. Miljøfokuset vil bli en naturlig del av våre kjerneverdier, som er modig, engasjert og profesjonell. Dette er verdier som ligger i vårt dna, og som preger alt vi foretar oss.

Vi er helt sikre på at Miljøfyrtårn-sertifiseringen vil inspirere våre medarbeidere til å gjøre en enda bedre innsats for miljøet i årene som kommer – både hjemme og på jobben. Man skal være stolt av å jobbe i Orange Cyberdefense Norge, og denne sertifiseringen vil absolutt være med på å forsterke dette.

Se flere nyheter her

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.