Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Vår sikkerhetsrapport avslører nedgang i skadevarehendelser i 2019

Vår sikkerhetsrapport Security Navigator avslører nedgang i skadevarehendelser på 23% i 2019 – neste generasjons endepunktbeskyttelse reduserer risikoen for skadevareangrep.

Security Navigator rapport ble publisert idag og viser en betydelig nedgang av rapporterte ondsinnede skadevarehendelser på 23% i 2019, ett år der det totale antallet sikkerhetshendelser økte.

Security Navigator rapporten kombinerer perspektivet til Orange, en av verdens største teleoperatører, og Orange Cyberdefense, et av Europas ledende it-sikkerhetsselskaper, som i fjor analyserte 263 109 hendelser fra deres 10 CyberSOC og 16 SOC. Av disse hendelsene identifiserte Orange Cyberdefense 11,17% som verifiserte sikkerhetshendelser. Dette representerer en økning på 34,4% sammenlignet med fjorårets andel på 8,31%. Dette er betydelig med tanke på at det totale antall hendelser økte med mindre enn 3%.

Et av de viktigste resultatene i rapporten er en betydelig reduksjon i antall skadevarehendelser. Av de analyserte hendelsene kunne bare 22% av hendelsene klassifiseres som relatert til skadevare, mot 45% i fjor. I samme periode økte nettverks- og applikasjonsanomaliteter fra 36% til 46%, og rangerte først som den vanligste typen hendelser i 2019.

“Resultatene betyr ikke at skadevare ikke lenger er en betydelig trussel” sier Charl van der Walt, Direktør for sikkerhetsforskning i Orange Cyberdefense. “Det dette imidlertid kan bety, er at endepunktsentrert forebygging kan redusere risikoen for angrep på en virksomhet betydelig. Det vi ser er mest sannsynlig det umiddelbare resultatet av investeringer i neste generasjons endepunktbeskyttelse. Selv om avansert ondsinnet programvare og APT-er brukt i målrettede angrep fremdeles utgjør en alvorlig trussel, er ferdighetene til vanlige nettkriminelle ikke lenger på nivå med moderne endepunktbeskyttelse. Dette er gode nyheter.”

Security Navigator rapporten avdekket også at skadevare relaterte hendelser avtok i løpet av de store ferietidene i april, midten av juli og desember, noe som indikerer at nettkriminelle fortsetter å tilpasse seg mer etter normal arbeidstid “Hvor rart det enn kan virke, cyberkriminelle har nå begynt å ta ut ferie som alle andre,” fortsetter van der Walt. “Dette kan forklare nedgangen i april i fjor, da angrep avtok på grunn av en tidlig påskeferie, samt i sommerferien og julen på slutten av året.”

Andre nøkkelfunn i rapporten viser:

  • Trussel mot mellomstore virksomheter: Orange Cyberdefense sporet 31% av alle registrerte hendelser til mellomstore selskaper, opp med 19% fra 2018. Samtidig reduserte store hendelser seg fra 73% til 58,8%, noe som indikerer at trusselaktører kan ha skiftet fokus, og retter seg mer mot mellomstore bedrifter med 1000 – 10000 ansatte enn tidligere.
  • Kryptovaluta relatert nettkriminalitet avtar: Selv om verdien av Monero, Ethereum og Bitcoin nådde en ny topp tidlig i fjor sommer, så observerte Orange Cyberdefense ingen effekt på frekvensen av kryptomining angrep, noe som indikerer at trusselen om kryptomining synker. Tidligere har vi sett at dette er en direkte følger av handelsverdien på kryptovaluta.
  • Forretningskritiske angrep øker: Fra et veldig lavt nivå er antallet angrep som anses som forretningskritiske doblet til 0,11% i 2019, et nivå som kan sammenlignes med 2017. Det er en sterk påminnelse om risikoen ved dårlige sikkerhetsholdninger.
Gå til Security Navigator 2023 her

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.