Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Whitepaper: Securing your remote workers

Sikre din eksterne arbeidsstyrke

Hvordan sikrer du en virksomhet der fjernarbeid er en del av den nye normalen? Og hvilken rolle spiller sikker fjerntilgang eller Virtual Private Network (VPN) for å redusere potensielle trusler som kan oppstå fordi brukerne våre er tilkoblet hjemmefra? Vi har skrevet dette whitepaperet for å ta opp disse viktige sikkerhetsutfordringene.
Få praktiske råd og sjekklister om hvilke muligheter du har - og hvor stor innvirkning dette vil ha på å sikre den eksterne arbeidsstyrken din!

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.