Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Vær forberedt på det verste: Forbered deg på et løsepengevirus angrep

Forbered deg på det uunngåelige

Dessverre finnes det ingen kur i dag som løser alle problemer hvis du blir rammet av et løsepengevirus angrep. Cyberkriminelle skaper stadig nye kreative metoder når de angriper virksomheter. Derfor bør du alltid være forberedt på det uunngåelige, les mer her:

 

# 1: Kontroller ditt forsvar kontinuerlig mot løsepengevirus angrep

  • Sikkerhetskopier regelmessig for å holde systemene og programvare oppdatert
  • Oppretthold en stabil brukeradministrasjon for å sikre at du ser alle dine tilganger og data
  • Lær de ansatte om bruk av passord og oppmuntre til å melde ifra hvis de oppdager mistenkelig oppførsel

 

# 2: Be om hjelp

Det er en stor risiko for at virksomheten ikke er forberedt på å bekjempe et løsepengevareangrep på daglig basis. Få bistand av eksperter som kan hjelpe deg med å styrke forsvaret ditt, men som også kan støtte deg hvis du blir angrepet. Som et resultat vil disse forberedelsene bidra til å forkorte angrepstiden. Det vil også hjelpe deg med å samle bevis når du straffeforfølger angriperne (hvis bevis kan finnes).

 

# 3: Lag fiktive miljøer og test dem regelmessig!

Akkurat som politi og brannvesen jevnlig trener for å være forberedt på ulike scenarier, bør du også starte forberedelsene. Lag fiktive miljøer og simuler situasjoner som kan skade virksomheten din og prioriter de økonomiske faktorene.

For eksempel: Hvis en nedetid på nettstedet ditt skulle vare i tre dager, sørg for at du har forberedt deg på en slik situasjon slik at du kan handle umiddelbart. Hvis dine ansatte har tilgang til konfidensiell informasjon på enheter de tar ut av kontoret, bør du sørge for at de vet hva de skal gjøre når slike enheter blir liggende på tog eller stjålet. Hvis du blir utsatt for løsepengevirus, til tross for alt forebyggende arbeid, vil du kunne bekjempe situasjonen mer effektivt og til slutt vil det bidra til at angrepet ikke får ødeleggende konsekvenser for selskapet.

 

# 4: Lag din kommunikasjonsplan

Hvis det oppstår problemer, har du ikke alltid tid til å tenke på hvem du skal kontakte og hvorfor. Hva bør du fortelle dine kunder, media, styret og andre interessenter?

Sørg for at du har utarbeidet en kommunikasjonsplan, den bør i det minste inneholde lister over interessenter, hvordan du kan nå dem og når du skal kontakte dem. Sørg for å oppdatere denne oversikten regelmessig slik at den alltid inneholder oppdatert informasjon.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.