Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Security Navigator 2020: digital frihet med digital innsikt

Mer enn 4,5 milliarder mennesker bruker Internett i dag, og tilbringer mer enn 100 dager online gjennom året. Vi bruker og er avhengige av internett til mye – matinnkjøp, banktjenester, kontakt med kollegene, bestilling av medisinske avtaler og mye, mye mer. COVID-19 vil sannsynligvis også ha en permanent innvirkning på vårt forhold til og avhengighet av teknologi. Mens teknologien er rask og praktisk, er ikke vår digitale frihet en selvfølge. Hackere og aktører med onde hensikter bruker i økende grad det digitale rommet som en mulighet til å utøve skade og skape uorden og forstyrrelser. Hvem som helst kan være et offer på individuelt eller kollektivt nivå, og dette svekker vår digitale tillit.

Orange Cyberdefense tror det digitale kan være et pålitelig og trygt verktøy som gjør hverdagen for alle enklere og bedre – det er derfor vi streber etter å lage forsvar mot angrep og beskytte friheten i det digitale rommet. Vårt formål er å skape et tryggere digitalt samfunn. Å ta tilbake noen av de digitale frihetene som cyberkriminelle kan prøve å ta fra oss. Et tryggere digitale samfunn begynner med bevissthet og kunnskap om mulige trusler.

Nettopp derfor har vi lansert Security Navigator. Vår første utgave – Security Navigator 2020 – den oppsummerer den innsikten vi samlet inn i fjor gjennom våre 10 CyberSOC-er. Resultatene kommer fra vår analyse av over 50 milliarder daglige sikkerhetshendelser, 35.000 sikkerhetshendelser og mer enn 170 hendelsesrelaterte oppdrag. Våre sikkerhetseksperter har samlet all informasjonen og presentert den i vår Security Navigator-rapport, dette til en fordel for våre kunder og for øvrige deler i samfunnet.

Hva kan du lære av sikkerhetsrapporten vår?

I 2017 sa RSA-sjef Art Coviello om sikkerhetsbransjen: “For mye blir brukt på feil ting. Sikkerhetsstrategier har alltid vært drevet av og solgt på grunn av frykt og samsvarsproblemer. Det blir brukt på opplevde snarere enn på reelle trusler. ”

I denne rapporten ønsker vi å gi leseren et realistisk syn på truslene som er aktuelle i dag, og hvordan dette trussellandskapet skapes gjennom forholdet til tre primære komponenter – strukturelle krefter, inflasjonsfaktorer og teknologisk utvikling. Til støtte for Coviellos påstander, har vi laget et bilde av hva selskaper bør adressere, og hva de ikke bør bekymre seg for når det gjelder å skape sikkerhet for systemer og infrastruktur.

Vi vil gi deg innblikk i sikkerhetshendelsene det siste året, basert på den kontinuerlige datastrømmen som går gjennom våre 10 CyberSOC og 16 SOC. Vi går i dybden på disse dataene, avslører det totale antall hendelser vi har observert, hvordan disse er spredt over den vertikale strukturen og størrelsen til selskapet, hvor kritiske de er, og hvilke typer hendelser som oftest blir oppdaget, inkludert skadevare-trender.

Pentest-teamene våre og CSIRT forteller historier fra frontlinjen, hvordan de har brukt sine ferdigheter for å feilsøke og løse kundeoppgaver, og den viktigste læringen de har fått av noen av de verste angrepene!

Hva var “big deal” i fjor? Hvor gikk alle dataene våre? I rapporten gjennomgår og analyserer vi sikkerhetshendelsene som skapte overskrifter, organisasjoner som kom skeivt ut med sitt cyberforsvar og de vidtrekkende implikasjonene for ofre fra hacking og datainnbrudd. Til tross for nye forskrifter, moderne teknologi og større forståelse av cyberrisiko, vil 2019 alltid skille seg ut som året vi så et enormt antall datainnbrudd. Det er åpenbart at ingen organisasjoner – uansett størrelse eller bransje – er immune mot metodene til nettkriminelle, og resultatet er at alle selskaper står overfor en betydelig risiko. De beste forblir forsvardyktige når det blåser opp til storm. De som ikke tar riktige forholdsregler tidlig nok vil møte betydelige og hyppige forstyrrelser – muligens med uopprettelige og langsiktige brudd.

Vi har nettopp skrapet overflaten av hva dette dokumentet inneholder. Fra en kritisk analyse av hvor effektiv VPN og PKI er, til sikkerhetsrelaterte hendelser og spådommer for årene som kommer. Vårt mål å gi deg verdifull innsikt som fører til handling og anbefalinger av hvordan du bedre kan forberede og utruste deg til å møte det økende trusselbildet på nettet.

Vi håper du finner innholdet nyttig, ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon!

Gå til Security Navigator 2023

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.