Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Oktober er Nasjonal Sikkerhetsmåned

Startskuddet har gått for årets Nasjonale sikkerhetsmåned i regi av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

I 2020 arrangeres Nasjonal sikkerhetsmåned for 10. gang i Norge. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) koordinerer denne kampanjen i No​rge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Orange Cyberdefense er med som partner. NorSIS samarbeider også med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan om denne årlige sikkerhetsbegivenheten. Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å bidra til å en sikrere digital hverdag, for næringsliv og befolkning, gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet.

 

NorSIS tilbyr en opplæringspakke om datasikkerhet.

Denne opplæringspakken går inn på temaer som sikker pålogging, håndtering av informasjon, avsløring av svindlere og hva man bør gjøre om uhellet er ute, slik at de ansatte og virksomheten skal bli tryggere på nett.

Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte og svært rimelig for alle andre. Man får åtte leksjoner som hver varer i ca fem minutter fordelt gjennom hele oktober. Leksjonene blir levert online i en e-læringsportalen. Orange Cyberdefense anbefaler alle virksomheter å vurdere opplæringspakken til NorSIS!

 

Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned her.

Les mer om opplæringspakken til NorSIS her.

Vi har laget noen tips & råd filmer til årets dugnad – sjekk de ut her.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.