Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Executive Advisory

Strategisk sikkerhetsrådgivning - ta ledelses beslutninger basert på data og kontekst

Sikkerhet er et lederansvar, der øverste leder er ansvarlig for sikkerheten i sin virksomhet. Strategisk sikkerhetsrådgivning tar for seg krav på styre- og seniorledernivå, inkludert leveranse av organisasjonssikkerhet, budsjettplanlegging, industristandarder, rapportering og støtte på styrenivå. 

Det er en utfordring å opprettholde ansatte med spesialisert sikkerhetskompetanse innen alle sikkerhetsområder og teknologier, som kan være i stand til å følge med på enhver ny trussel og om den gjelder for deres virksomhet.

Orange Cyberdefense sin Threat advisory tjeneste samler inn, aggregerer og kontekstualiserer global, geografisk og vertikal trussel- og sårbarhetsettereretning for å gi handlingsdyktig sikkerhetsetterretning som er relevant for virksomheten, dens infrastruktur, prosesser og applikasjoner. Rådgivningen kommer i rapportform, i et kortfattet, lettlest format som gjør det mulig for en virksomhet å respondere hensiktsmessig på ny utvikling.

Kontakt oss

Orange Cyberdefense sin Threat-advisory tjeneste jobber på vegne av virksomheten for å:

  • Samle inn
  • Analysere
  • Prioritere
  • Kontekstualisere
  • Oppsummere

De essensielle trussel- og sårbarhetsdataene våre kunder trenger for å ta gode beslutninger, samtidig som de filtrerer ut «F.U.D» og annen overdrivelse som kan distrahere og desorientere en.
Tjenesten tar inn en kontinuerlig strøm av data fra en rekke åpne og proprietære datakilder, trigger dem deretter manuelt og distribuerer dem i en kortfattet form til klienter som den vil påvirke, slik at sikkerhetseksperter har en kontinuerlig 360-graders oversikt over hva som skjer i verden, hvordan det påvirker miljøet deres og hva som bør gjøres med det.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.