Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Risikovurdering

Et godt sikkerhetsarbeid starter med en risikobasert tilnærming og vi i Orange Cyberdefense er oppdatert på trusselbildet, risikometodikk og -verktøy for å gjennomføre gode risikovurderinger.

En risikovurdering danner grunnlaget for hvilke sikkerhetstiltak virksomheten bør implementere for å sikre seg mot sikkerhetstrusler. Slike risikovurderinger bør gjennomføres minimum årlig eller ved større endringer i virksomheten.

Våre sikkerhetsrådgivere er oppdatert på dagens digitale trusler, og bistår gjerne med gjennomføring av risikovurdering, enten etter virksomhetens egen metodikk eller Orange Cyberdefense sitt risikostyringsverktøy.

Vår metodikk er basert på anerkjente sikkerhetsstandarder og markedets beste praksis. Vi skreddersyr styringssystemet etter deres behov. Våre sikkerhetseksperter har bred erfaring med sikkerhetsstandarder og regelverk som ISO 27001, Normen for e-helse, GDPR, Sikkerhetsloven, NIST, PCI-DSS, CIS20.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.