Søk

GDPR samsvarsanalyse

Ledelsen er ansvarlig for at bedriften etterlever gjeldene lover og regler. Alle norske virksomheter som behandler personopplysninger, er underlagt norsk personvernlovgivning.

Med en personvernanalyse får du oversikt over din virksomhets samsvar med lovens krav.

Ønsker du å få oversikt om du har full kontroll på personvernarbeidet, så bistår vi dere. Videre kan vi bistå med å gjennomføre personvernkonsekvensvurderinger (DPIA).

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.