Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Management for hire

Vi bistår dere med få kontroll på sikkerheten i din bedrift. Vi tilbyr sikkerhetsledere som skaper tillit, motiverer og leverer gode resultater.

De har kompetanse, erfaring, allsidighet og fleksibilitet til å løse de fleste sikkerhetsoppgavene i en bedrift.

  • Sikkerhetsleder – Chief Information Security Officer (CISO)
    CISO er ansvarlig for å ivareta bedriftens informasjonssikkerhetsinteresser og sikkerhetsstrategi. Hovedoppgaven er å implementere og vedlikeholde sikkerhetsprosesser i hele bedriften for å redusere informasjons- og informasjonsteknologirisiko (IT).

  • Personvernombud – Data Protection Officer (DPO)
    Enkelte virksomheter er pålagt å opprette personvernombud etter personvernreglene. Et personvernombud fra Orange Cyberdefense ivaretar denne rollen.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.