Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

ISO 27001-analyse

Ledelsen er ansvarlig for bedriftens sikkerhet, og mange ledere er usikre på hvordan de skal gå frem for å sikre seg mot den økende trusselen for cyberangrep.

For å sikre bedriften mot dagens digitale trusler kreves god sikkerhetsstyring. Ønsker du å følge beste praksis for informasjonssikkerhet tilbyr Orange Cyberdefense en ISO27001-analyse som gir deg oversikt over virksomhetens etterlevelse av ISO 27001 standardens krav, markedets best praksis for informasjonssikkerhet.

Videre kan våre sikkerhetsrådgivere bistå deg med å implementere et styringssystem for informasjonssikkerhet, policyer og prosesser eller gi råd og anbefalinger til sikkerhetstiltak. Gjennom systematiske prosesser og riktige sikkerhetstiltak vil dere være rustet til å forebygge og håndtere cyberangrep.

Vår metodikk er basert på anerkjente sikkerhetsstandarder og markedets beste praksis. Vi skreddersyr styringssystemet etter deres behov. Våre sikkerhetseksperter har bred erfaring med sikkerhetsstandarder og regelverk som ISO 27001, Normen for e-helse, GDPR, Sikkerhetsloven, NIST, PCI-DSS, CIS20.

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.