Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

COVID-19 og cybersikkerhet

Et biologisk virus går digitalt

Pandemien er på fremmarsj og land over hele verden går veldig langt i sin håndtering av krisen.Samtidig er vi vitne til at et nytt onde er på fremmarsj, i skyggen av den biologiske faren følger en bølge av digitale trusler.

Samfunn over hele verden står overfor utfordringen med lockdowns, og som en konsekvens av dette må mange mennesker flytte sin sosiale scene og arbeidsliv til digitale plattformer fordi vi er i en situasjon hvor vi ikke har noen annet valg. Dette åpner for mange muligheter når det gjelder digitalisering, men byr naturligvis på en rekke praktiske utfordringer, og setter den digitale sikkerheten på prøve.

Hygiene er viktigere enn noen gang, både analog og digital

Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet og mer avhengige av digitale plattformer enn noen gang tidligere. For å minimere spredningen av COVID-19 er folk over hele verden på nett for å få livet sitt til å gå rundt. Vi jobber fra hjemmekontoret vårt. Artister opptrer live via strømmetjenester for underholdning. Vi holder kontakt med våre kjære, selv om vi ikke kan møtes personlig. Vi samler siste nytt og informasjon på nettet for å holde oss oppdatert.

Datakriminelle elsker støy som flytter oppmerksomheten bort fra sikkerheten. De opptrer for eksempel fungerende som en ansatt i Helsedepartementet eller WHO, og klarer å lure til seg personlig informasjon eller penger til falske tester fra folk, de sprer falske nyheter og skjuler skadevare i COVID-19 kartoversikter eller i smitte sporings-apper, og de angriper til og med helseinstitusjoner og setter menneskeliv i fare.

Kriminelle nettaktører utnytter situasjonen rundt spredningen av COVID-19 og gjør oss mer utsatt og sårbare for datakriminalitet enn noen gang tidligere.

Hva som skjer, hva du bør vurdere og hva du skal gjøre nå

Webinar

Flere artikler om COVID-19 krisen

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.