Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Beredskap

For å sikre at virksomheten kan operere selv når krisen inntreffer, er det viktig at organisasjon er forberedt og har gode beredskap- og kontinuitetsplaner.

Vi bistår din bedrift med både implementering av beredskapsstyring og øvelser. Våre erfarne konsulenter benytter anerkjente standarder for beredskap og kontinuitet.

Våre tjenester innen beredskap

  • Beredskapsstyring og planverk 

    • Implementering av beredskapsplanverk

    • Risikovurdering, Business Impact Analysis, Beredskapspolicy og Beredskapsplaner

  • Beredskapsøvelser 

    • Fra tabletop til fullskala øvelser

  • Cyber Incident Response Team

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.