Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Glem fordommene – cybersikkerhed er en fantastisk branche for kvinder

Sanne Aagaard, Marketingchef, Orange Cyberdefense og Bettina Nyberg, HR-chef, Orange Cyberdefense er begge medlemmer af Orange Cyberdefense’s globale core-team WOMEN@OrangeCyberdefense, som arbejder med at skabe et stærkt netværk for kvinder på tværs af organisationen, øge synligheden omkring kvindelige rollemodeller og tiltrække flere kvindelige talenter til virksomheden. Foto: Jesper Andersen, Greenster

Når vi hører ordet ”cybersikkerhed”, tænker mange på hætteklædte hackere, indviklet kode og tekniske mandsdominerede arbejdspladser. Branchens lidt nørdede image gør det sværere at tiltrække dygtige kvinder, men det ønsker vi i Orange Cyberdefense at lave om på. Vi vil gerne punktere de mange fordommene og stereotyper. For branchen byder på masser af spændende udfordringer og gode karrieremuligheder for kvinder, som både ønsker fleksibilitet, work-life balance - og frihed til at være sig selv.

På afstand ser cybersikkerhedsbranchen måske ud til at være befolket af bestemte typer af medarbejdere. Den stereotypiske opfattelse er, at den primært består af lidt nørdede introverte mænd med fokus på kodning og indviklet teknik. Men i virkeligheden tiltrækker branchen mange forskellige slags mennesker med forskellige kompetencer og baggrunde – dog med en klar overvægt af mænd - og sådan har det altid været.

Det vil Bettina Nyberg og Sanne Aagaard fra Orange Cyberdefense Danmark gerne lave om på. De er begge en del af WOMEN@OrangeCyberdefense og ved af egen erfaring, at branchen har masser at tilbyde kvinder med de rette kompetencer.

”Det er mit indtryk, at mange kvindelige kandidater stadig fravælger cybersikkerhed, fordi de ser branchen som en teknisk mandeverden. Det er lidt en misforståelse, for cybersikkerhed handler om meget mere end teknik. Vi har mange daglige interaktioner med vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som kræver stort overblik, gode samarbejds- og koordineringsevner, skarpe sociale færdigheder og en udviklet sans for struktur. De kompetencer har mange kvinder i udpræget grad, så vores budskab er, at branchen er lige så relevant for dem, som den er for mænd”, siger Bettina Nyberg, HR Manager i Orange Cyberdefense Danmark.

Som eksempel fremhæver hun, at Orange Cyberdefense hjælper en lang række kunder med at forebygge, afværge og begrænse skaderne efter store cyberangreb. Det er hændelser, der kan gøre virkelig ondt på de organisationer, det går ud over. Derfor har det afgørende betydning, at konsulenterne formår at aflæse de anspændte situationer rigtigt og handle derefter.

En god balance er alles favorit

I dag har Orange Cyberdefense cirka 60 medarbejdere i Danmark, og tallet vokser støt, men kun knap 20% af medarbejderne er kvinder. Men samtidig giver stort set alle ansatte udtryk for, at de ser en mere lige fordeling af kvinder og mænd som det mest optimale – og noget man bør stræbe efter. Både af hensyn til trivslen og det sociale liv i organisationen, men også fordi øget diversitet betyder, at flere nuancerede perspektiver, som supplerer hinanden på en naturlig og konstruktiv måde, kommer i spil – og det er i sidste ende godt – både for innovationen og bundlinjen.

”Jeg mener, at vi som kender branchen indefra, har en særlig pligt til at gøre unge piger og kvinder opmærksomme på, at IT og cybersikkerhed er spændende, og at der faktisk findes mange fantastiske og forskelligartede karrieremuligheder i cybersikkerhedsbranchen, som de måske ikke lige kan få øje på i dag. Ja, mændene er stadig i overtal i vores branche – og det vil de sandsynligvis være i en del år endnu, men jeg synes, der er tegn på, at vi bevæger os i en lidt mere positiv retning. Det sker i takt med, at nogle af de helt store mastodonter i den danske IT-branche igennem de senere år er lykkedes med at tiltrække flere stærke

og meget synlige kvindelige ledere, som tør stille sig op på ølkassen og være toneangivende i diversitetsdebatten. Nu vil vi også bare gerne have mændene helt med ombord, for det er jo ikke en kønskamp, det her – det handler om diversitet, lighed og inklusion og det er vigtigt for os alle sammen. Derfor skal vi have sat mere turbo på at nedbryde de kulturelle vaner, normer – og fordomme, som stadig er barrierer for at flere kvinder søger ind i branchen”, siger Sanne Aagaard, Marketing Manager, Orange Cyberdefense Danmark.

Det giver mening at beskytte kunderne mod cyberangreb

I dag er cybersikkerhed ikke længere “nice to have”, det er en nødvendig hjørnesten under vores moderne, digitale samfund og erhvervsliv. Stærk cybersikkerhed skaber tryghed – og det giver mening at medvirke til at skabe et tryggere digitalt samfund, som er Orange Cyberdefense’s mission. Det passer godt til tidsånden.

Ifølge Bettina Nyberg får stærke kerneværdier og meningsfyldt arbejde stadig større betydning i forhold til at tiltrække dygtige medarbejdere af begge køn. For 5-10 år siden handlede de fleste jobsamtaler især om løn og pension, men i dag fylder kandidaternes fokus på sunde kerneværdier og balanceret arbejdskultur lige så meget.

”Når jeg fortæller om vores arbejdsforhold, bliver vores kandidater tit overraskende. To barnets første sygedage, god barselsordning, omfattende sundhedsordning, stor personlig frihed og 100% fleksibilitet i forhold til hvor og hvornår man udfører sine opgaver. Vi har selvfølgelig mål og KPI’er som alle andre, men hvis du gerne vil arbejde fra sommerhuset i nogle dage, så blander ingen sig i det. Vores mål er, at alle

Medarbejdere finder en langtidsholdbar work-life balance. Det er vigtigt for os, fordi vi er en arbejdsplads, som gerne vil have glade og sunde medarbejdere, der møder motiveret på arbejde som hele mennesker. Den målsætning synes jeg, vi lykkes ret godt med, for de fleste af vores medarbejdere vælger at blive hos os i mange år”, siger Bettina Nyberg.

Hvordan får man flere kvinder i tale?

Gennem de seneste 15 år har andelen af kvinder i den danske IT-branche ligget stille omkring 30%, så det er stærke kræfter, Orange Cyberdefense er oppe mod i kampen for flere kvindelige medarbejdere. Her ser Sanne Aagaard og Bettina Nyberg bestemte virkemidler som vigtigere end andre.

For det første skal der arbejdes meget med rollemodeller. Et af de store problemer er nemlig, at mange kvinder ikke føler, de har nogen at spejle sig i, hvilket kan være én af forklaringerne på, at færre kvinder overvejer cybersikkerhed som en karrieremulighed. Derudover er der selvfølgelig alle de andre mere strukturelle, kulturelle og samfundsmæssige forklaringer, som sammen med vaner, stereotyper og fordomme også er faktorer, som har en betydning for kvinders valg af uddannelse og karriere.

”I Orange Cyberdefense er vi meget bevidste om, at vi arbejder i en branche, der er domineret af mænd – og alle de fordomme, der klæber sig til det. Dem vil vi gerne punktere. Derfor er vi også ekstra opmærksomme på at fremhæve vores mange dygtige kvindelige medarbejdere – både internt i organisationen, men også eksternt. Vi fremhæver ikke nogen, blot fordi de er kvinder, men fordi de er virkelig dygtige til deres arbejde, gode kolleger og fantastiske repræsentanter for vores virksomhed - og for IT- og cybersikkerhedsbranchen generelt. Og her spiller vores MarCom-afdeling en særlig vigtig rolle i forhold til kommunikationen”, forklarer Sanne Aagaard – og hun fortsætter:

”For at få mere fokus på diversitetsområdet - og blive en mere attraktiv og inkluderende arbejdsplads for alle – uanset køn - har vi skabt WOMEN@OrangeCyberdefense – et globalt netværk, der er åbent for alle kvinder på tværs af hele organisationen. Her kan man hente inspiration, spejle sig i rollemodeller, deltage i seminarer og events eller få en mentor at sparre med, hvis man har brug for det. Det er et utroligt spændende, inspirerende og givende initiativ, som vi forventer os meget af i de kommende år”, forklarer Sanne Aagaard.

Fokus på at rekruttere flere kvinder

Ligesom resten af branchen kæmper Orange Cyberdefense også med at tiltrække kvindelige medarbejdere – det kniber især indenfor de lidt mere tekniske områder og det betyder noget for det fokus, der lægges i rekrutteringsarbejdet.

”Vi er meget opmærksomme på, at vores jobannoncer skal henvende sig til både kvinder og mænd. Det er ikke sådan, at vi forskelsbehandler jobansøgere, så nogle får en forlomme i kraft af deres køn. For i sidste ende handler det altid om, at de personer vi ansætter, har de rigtige kompetencer, den rigtige erfaring og de rigtige værdier, som passer til vores virksomhed; men når det er sagt, så vil vi gerne gå meget langt for at skabe en bedre kønsbalance. Derfor er vi også særligt optagede af at få et tættere samarbejde med forskellige brancheorganisationer som f.eks. Women in Tech, STEM-uddannelserne og IT-Universitetet i fremtiden. Vi vil gerne blive bedre til at tiltrække den kvindelige talentmasse, som vi ved er derude, og som forhåbentlig får lyst til at give IT- og cybersikkerhedsbranchen en chance”, understreger Bettina Nyberg.

I Orange Cyberdefense har man skabt WOMEN@OrangeCyberdefense - et globalt netværk, der er åbent for alle kvinder på tværs af hele organisationen. Initiativet gør det lettere at hente inspiration, spejle sig i rollemodeller, deltage i seminarer og events eller få en mentor, man kan spare med. Foto: Jesper Andersen, Greenster

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.