Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Search

Det handler om kompetencer – ikke om køn

Pernille Kokholm, Inside Sales

Når det kommer til administration af salg, indkøb og leverancer, så har Pernille Kokholm fra Orange Cyberdefense Danmark en sikker hånd på roret. Hun holder især af god stemning i kontoret, og når en svær opgave omsider falder på plads. Og så mener hun, at kvinder og mænd skal have fuld frihed til at vælge karriere ud fra deres interesser og kompetencer, uden at der skeles til deres køn

Hvis du spørger Pernille Kokholm, hvad hun mener om Orange Cyberdefense Danmark som arbejdsplads, så falder svaret prompte: "Jeg har nogle skønne kolleger." Det er helt tydeligt, at den pointe har stor betydning for Pernilles arbejdsliv. Her skal der være plads til både alvor og humor, for så lærer man hinanden at kende som hele mennesker. Det skaber mening, tillid og resultater.

”Jeg synes, vi har en rummelig virksomhedskultur, hvor det er helt ok at bede om hjælp, hvis vi har brug for det. Vi behøver ikke lade som om, vi ved alting. Det er der jo i virkeligheden ingen, der gør. Det skaber en rar og tillidsvækkende atmosfære, som gør os mere effektive. Når nogen lægger deres egne ting fra sig for at hjælpe mig med en svær opgave, så bliver jeg virkelig glad – og parat til at gøre det samme den anden vej, når behovet opstår”, siger Pernille.

Som eksempel nævner hun koordinering af leverancer til lande uden for EU. Her kan det sommetider være svært at forudse alle forhindringer, og processen kan trække i langdrag. Men når det til sidst lykkes og varerne er sendt, så er glæden over det veludførte arbejde også tilsvarende større.

Det handler om interesser – ikke køn

Selvom cybersikkerhedsbranchen tæller langt flere mænd end kvinder, oplever Pernille det ikke som et problem i sin hverdag, der er fri for ubehagelig "mandehørm". Derfor mener hun ikke, at det er selve fordelingen af kvinder og mænd, der er det centrale. Det vigtigste er, at kvinder ved, IT- og cybersikkerhedsbranchen står åben for dem, hvis de ønsker det.

Alle bør have friheden til at vælge det arbejde, de finder mest interessant. Da flere mænd end kvinder traditionelt set interesserer sig for teknologi, har den skæve fordeling i Pernilles vurdering en vis logik. Mænd og kvinder ér forskellige og har forskellige interesser; men i samme åndedrag tilføjer hun, at kvinder uden tvivl kan bestride tekniske sikkerhedsopgaver lige så godt som mænd, hvis de vil.

”Det er jo meget oppe i tiden, at vi skal have lov til at være dem, vi gerne vil være. Selvom jeg til tider synes, debatten kan blive en smule navlepillende, så synes jeg også, det er supervigtigt, at vi river de gamle kønsstereotyper ned. Hvorfor skal samfundet diktere, hvad mænd og kvinder kan og bør? Hvis en kvinde gerne vil være en rigtig dygtig sikkerhedskonsulent, så er det da dét, hun skal vælge – og jeg er 100 % sikker på, at branchen vil tage imod hende med åbne arme. Det vil Orange Cyberdefense i al fald”, siger Pernille med stolthed i stemmen.

Vækst skaber nye udfordringer

Pernille har arbejdet i Orange Cyberdefense Danmark i ni år. Da hun blev ansat, var hun medarbejder nr. 15, og i dag er det tal næsten firdoblet. Det kan naturligvis mærkes i administrationen, hvor der nu er langt flere opgaver end tidligere. Men mange af de kvaliteter, som Pernille oprindeligt fandt i den lille organisation, er der stadig. Det er også en del af forklaringen på, hvorfor tidligere kolleger ofte vender tilbage efter at have prøvet ansættelser i andre selskaber.

”Vi vokser med ret stor fart, og det kan godt give lidt "vokseværk", hvor vi i perioder må håndtere ekstra opgaver, indtil der bliver ansat flere medarbejdere til at overtage nogle af dem. Det er svært at undgå, og her betyder rummelighed og fleksibilitet ekstra meget. Det er nemmere at klare arbejdspres, når man har en stærk kultur for at hjælpe hinanden. I stedet for bare at lægge armene over kors og sige: "Beklager – men det er ikke mit bord", siger Pernille.

Mange kender hinanden i forvejen

De tillidsfulde samarbejdsrelationer som kendetegner Orange Cyberdefense Danmark, kommer bl.a. af, at mange kender hinanden, fordi de har været kolleger før. Men nogle starter også på helt bar bund uden relationer fra tidligere, og her ved Pernille, hvor vigtigt det er, man favner nye kolleger og sørger for, at alle føler sig velkommen fra dag ét, så de hurtigt bliver en del af fællesskabet – og det er et fælles ansvar.

”Man skal ikke undervurdere vigtigheden af at interessere sig for hinanden som hele mennesker med børn og mænd og koner og ferier og alt det andet. Hvis man er indstillet på at dele lidt af sig selv og på at spørge lidt ind til andres liv og interesser, så får man et solidt grundlag for at spille hinanden endnu bedre. Det baner også vej for en rose-kultur, hvor vi er bedre til at give hinanden et skulderklap, når noget lykkes”, siger Pernille.

Frihed under ansvar

Langt de fleste af Pernilles opgaver bestemmer hun selv, hvornår hun vil løse, og det passer hende godt. Men det betyder også, at man skal have en vis disciplin, så grænserne mellem arbejde og fritid ikke flyder for meget ud. Hun arbejder jævnligt om aftenen, og det kan der godt falde kommentarer om fra familien. Men til gengæld har hun også friheden til at køre børnene til dans og fodbold eller klare andre gøremål efter behov. Det gør hverdagen mere fleksibel.

”Jeg synes, der ligger en anerkendelse i tilliden til, at man selv styrer, hvordan og hvornår opgaverne bliver løst. Hvis jeg arbejdede længe i går, kan jeg møde senere i dag. Har jeg arbejdet over i en periode, kan jeg sætte farten lidt ned på et andet tidspunkt. Det er der ingen, der blander sig i. Det kan jeg godt lide”, forklarer hun.

En hel karriere i it-branchen

Pernille har arbejdet med administration i it-selskaber, siden hun startede på arbejdsmarkedet som 18-årig. De mange års erfaring gør det oplagt at spørge, om hun har et råd til unge kvinder, der overvejer en karriere inden for it-sikkerhed.

”Mit råd er at se det som en branche, der helt klart også er relevant for kvinder. Alle virksomheder digitaliserer på livet løs, og derfor bliver IT- og cybersikkerhed hele tiden vigtigere. Kom og bliv en del af en fremtidsorienteret branche i rivende udvikling – hvor der er brug for mange flere kvinder”, slutter Pernille.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.