Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

Operational Technology & Industrial Control Systems

Operational Technology & Industrial Control Systems

Halverwege de 20e eeuw waren processen in de fabriek en computers op de werkvloer volledig van elkaar geïsoleerd. Productiemachines communiceerden niet met IT-systemen zoals bestel-, inkoop- en productietoepassingen. Er was geen directe koppeling tussen het ‘Operational Technology’ (OT) netwerk en de daarin aanwezige ‘Industrial Control Systems’ (ICS). Daardoor waren de risico’s op cyberaanvallen zeer beperkt en bestonden ze nagenoeg niet.

Tegenwoordig willen bedrijven hun producten zo snel mogelijk op de markt brengen om de concurrentie voor te blijven. Daarnaast staan de productiekosten vaak onder druk. Daarom worden in toenemende mate IT-toepassingen betrokken bij het operationele proces met als doel het optimaliseren van het productieproces. Hiermee is de ‘Digitale Transformatie’ een feit. Onder invloed van deze digitale transformatie vindt integratie plaats tussen het IT-domein en het OT-domein. En hoewel hier veel voordelen aan verbonden zijn, neemt het op het gebied van cybersecurity ook wat uitdagingen met zich mee.

Download het whitepaper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11