Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

In zes stappen de security maatregelen van een OT- infrastructuur bepalen

In zes stappen de security maatregelen van een OT- infrastructuur bepalen

Bij het bepalen van de security maatregelen in een OT (Operational Technology) infrastructuur komt vaak de vraag naar voren welke maatregelen er zijn en in welke volgorde deze toegepast dienen te worden. Een terechte vraag, want de security binnen OT-omgevingen loopt vaak achter op datgene dat we gewend zijn binnen enterprise IT-omgevingen. Vanuit Orange Cyberdefense hebben we alle stappen in kaart gebracht die nodig zijn om een OT-omgeving op hetzelfde security niveau te brengen als een enterprise IT-omgeving.

Download het E-book

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11