Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

De ware omvang en schaal van de OT-beveiligingsdreiging

Fabrieken, transportsystemen, ziekenhuizen en nutsvoorzieningen zijn allemaal afhankelijk van Operationele Technologie - de combinatie van hardware en software die wordt gebruikt om fysieke processen te controleren, te bewaken en te beheren. OT is net zo vatbaar voor kwetsbaarheden en compromissen als IT. Naarmate OT en IT meer samensmelten en OT zelf meer verbonden raakt, groeien de zorgen dat de Operationele Technologie die de kritieke fysieke processen draait waar we van afhankelijk zijn, gehackt kan worden, met potentieel verwoestende gevolgen. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende gerapporteerde aanvallen geweest waarbij verschillende potentiele rampen ternauwernood zijn voorkomen.

De beveiligingsindustrie, toezichthouders en aanbieders van kritieke infrastructuur hebben als reactie op deze nieuwe dreiging alarmgeslagen, en als gevolg daarvan zijn er verschillende standaarden, best practices en beveiligingstechnologieën ontstaan om het probleem tegen te gaan. Zoals altijd zijn deze reacties een combinatie van gepaste zorgvuldigheid, hysterische angstzaaierij en cynisch winstbejag. Maar hoe serieus is de dreiging?

In dit webinar zullen we onthullende nieuwe gegevens bespreken uit ons onderzoeksrapport Security Navigator 2024, waarin de ware omvang en schaal van de OT-beveiligingsdreiging worden beschreven. We onderzoeken het verleden en de huidige staat van OT-hackincidenten. Aan de hand van een nuchtere analyse van de OT-beveiligingsuitdagingen op basis van geschiedenis, data en crimetheorie, speculeren we over hoe de toekomst van de dreiging eruit zou kunnen zien en overwegen we hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

Als u een CISO, risicobeheerder of ingenieur bent met zorgen over de beveiliging van elk cyberfysiek systeem, doe dan mee aan deze open discussie met ons panel van experts om het verleden, heden en de toekomst van OT-beveiligingsdreigingen te bespreken!


Register here

Sprekers:

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11