Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

De ware omvang en schaal van de OT-beveiligingsdreiging

Fabrieken, transportsystemen, ziekenhuizen en nutsvoorzieningen waren allemaal afhankelijk van Operationele Technologie - de combinatie van hardware en software die werd gebruikt om fysieke processen te controleren, te bewaken en te beheren. OT was net zo vatbaar voor kwetsbaarheden en compromissen als IT. Naarmate OT en IT meer samensmolten en OT zelf meer verbonden raakte, groeiden de zorgen dat de Operationele Technologie die de kritieke fysieke processen draaide waar we van afhankelijk zijn, gehackt kon worden, met potentieel verwoestende gevolgen. Er waren in de afgelopen jaren verschillende gerapporteerde aanvallen waarbij verschillende potentiële rampen ternauwernood werden voorkomen.

De beveiligingsindustrie, toezichthouders en aanbieders van kritieke infrastructuur sloegen als reactie op deze nieuwe dreiging alarm, en als gevolg daarvan ontstonden er verschillende standaarden, best practices en beveiligingstechnologieën om het probleem tegen te gaan. Zoals altijd waren deze reacties een combinatie van gepaste zorgvuldigheid, hysterische angstzaaierij en cynisch winstbejag. Maar hoe serieus was de dreiging?

In dit webinar bespraken we onthullende nieuwe gegevens uit ons onderzoeksrapport Security Navigator 2024, waarin de ware omvang en schaal van de OT-beveiligingsdreiging werden beschreven. We onderzochten het verleden en de huidige staat van OT-hackincidenten. Aan de hand van een nuchtere analyse van de OT-beveiligingsuitdagingen op basis van geschiedenis, data en crimetheorie, speculeerden we over hoe de toekomst van de dreiging eruit zou kunnen zien en overwogen we hoe we ons daarop konden voorbereiden.

Als je een CISO, risicobeheerder of ingenieur bent met zorgen over de beveiliging van elk cyberfysiek systeem, dan was dit een open discussie met ons panel van experts om het verleden, heden en de toekomst van OT-beveiligingsdreigingen te bespreken!


Bekijk de webinar

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11