Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

Wanen we ons veiliger dan dat we werkelijk zijn?

Wanen we ons veiliger dan dat we werkelijk zijn?

IT-beslissers worden dagelijks op de proef gesteld om de kwaliteit van IT hoog te houden. De recente cyberaanvallen tonen aan dat Nederlandse organisaties kwetsbaar zijn. Zowel de publieke instellingen als bedrijven zijn slachtoffer. U kunt blijven doen alsof er niks aan de hand is en blijven beweren dat uw organisatie niet interessant is voor cybercriminelen, maar inmiddels weten we dat iedere organisatie kwetsbaar is.

IT staat voor een belangrijke uitdaging. Naast de toename van het aantal cyberaanvallen dient IT het thuiswerken vanwege de Covid-19 maatregelen optimaal te faciliteren. Niet alleen dienen ze de IT-infrastructuur goed ingericht te hebben om thuiswerken mogelijk te maken, maar ook moet de technologie goed beveiligd zijn tegen cyberaanvallen. Daarnaast is het inlichten van de medewerkers over de risico’s hierbij van groot belang. Weten zij bijvoorbeeld wat zij kunnen bijdragen om cyberaanvallen te voorkomen? Hier ligt voor de IT-beslissers nog altijd een flinke uitdaging.

Veel cybercrime is nog onzichtbaar, wat resulteert in minder noodzaak om hierin te investeren. De cybercrime van tegenwoordig is echter een van de grootste bedrijfsrisico’s. Aan sommige aanvallen gaan maanden van voorbereidingen vooraf. Om de informatie van uw organisatie en medewerkers veilig te stellen moeten we cyberdreigingen heel serieus nemen.

Om die reden hebben we onderzoek uitgevoerd onder IT-beslissers om inzichtelijk te maken hoe vaak organisaties te maken hebben gehad met cyberaanvallen, hoe men denkt hiermee om te moeten gaan en welke aanpassingen organisaties hebben getroffen met alle veranderingen rondom Covid-19. Met dit rapport geven we invulling aan de cybersecurity urgentie en komen wij met handreikingen om als organisatie digitaal weerbaarder te worden. Het mag niet zo zijn dat de business niet vooruit kan omdat cyberdreigingen voor obstakels zorgen.

Download het whitepaper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11