Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

Solorigate: Winds of change

Onderliggende oorzaken en implicaties van de SolarWinds-aanval

Het SolarWinds incident zal nog lange tijd het cybersecurityklimaat domineren. Het zal waarschijnlijk nu al herinnerend worden als een cruciaal moment in de korte geschiedenis van onze branche. De tyfoon die iedereen zich zal herinneren. Het overgrote deel van de discussie zal gaan over wat de daders hebben gedaan, maar ook wat de slachtoffers niet hebben gedaan. Er zullen veel suggesties voor verbetering worden gedaan, en hopelijk zullen er veel belangrijke veranderingen uit voort komen.

SolarWinds kwam echter niet uit de lucht vallen en moet ook niet als zodanig worden beschouwd. Solorigate is het onvermijdelijke gevolg van een krachtige reeks systemische factoren die gezamenlijk een klimaat produceren dat inherent vluchtig is, maar nog altijd voorspelbaar. Hoewel voorspellingen voor een specifieke dag kunnen mislukken, wordt de algemene tendens bepaald door bekende krachten en systemen.

Download het whitepaper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11