Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

Marktonderzoeksrapport: Outsourcen security noodzakelijk

Marktonderzoeksrapport: Outsourcen security noodzakelijk

Veel IT-organisaties staan onder grote druk. Mede door COVID-19 komt de digitale transformatie in een stroomversnelling. Gezien het feit dat goed opgeleide security engineers steeds schaarser worden, de technologie complexer wordt en organisaties zich meer willen richten op business innovatie (zonder concessies te doen aan cybersecurity) ligt het voor de hand dat managed security services populairder worden. Lange tijd waren organisaties bevreesd om (delen van) hun security omgeving te outsourcen en aan een partner over te laten; kunt u zo’n bedrijfskritische component in handen van een externe partij leggen? Hoe kijken organisaties daar nu tegen aan, en dan met name het (IT) management binnen deze ondernemingen? Waarom kiezen organisaties nu wel voor managed security services? En welke belemmeringen zien zij nog? U kunt zich ook afvragen welke rol de service provider hierin speelt; doet deze genoeg om het vertrouwen te wekken en wat zouden beide partijen kunnen doen om managed security services sneller te adopteren?

Al deze vragen hebben wij voorgelegd aan (IT-)managers bij organisatie met meer dan 500 medewerkers. Zo kunnen we een beeld schetsen: schatten organisaties de gevaren van ontoereikende cybersecurity op juiste waarde en beseffen zij wat er van hen vereist wordt? Tevens willen wij met dit rapport de zorgen die er nog leven ten aanzien van het outsourcen van security services wegnemen. Vandaag de dag moet u flexibel zijn, moet u kunnen innoveren wanneer de business of de samenleving dat vraagt. Security mag daarbij geen belemmering zijn.

Download het whitepaper

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11