Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Zoeken

De rol van het management bij het beschermen tegen cyberafpersingsaanvallen

In de digitale samenleving van vandaag vormen cyberafpersingsaanvallen (Cy-X) een grote bedreiging. Deze kwaadaardige activiteiten omvatten dreigingsactoren die proberen geld af te persen van individuen, organisaties of zelfs overheden. Ze doen dit door ongeautoriseerde toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of netwerken, gevolgd door het eisen van losgeld. De meest voorkomende vormen van Cy-X aanvallen zijn ransomware-aanvallen en distributed denial of service (DDoS) aanvallen in combinatie met losgeld eisen.

Aangezien Cy-X aanvallen in volume en ernst toenemen, is het niet langer de vraag of je wordt aangevallen, maar wanneer. Organisaties staan voor een serieuze uitdaging, met hun bedrijfsactiviteiten, financiële stabiliteit en reputatie op het spel. De druk ligt nu bij de C-suite om een grotere en meer proactieve rol te spelen in de bescherming van hun organisatie.

Om je voor te bereiden, te plannen en te reageren op Cy-X aanvallen, hebben we een raamwerk ontwikkeld voor CEO's, CIO's, CFO's en CRO's dat je ondersteunt gedurende de hele threat lifecycle: Anticiperen, Identificeren, Beschermen, Detecteren en Reageren. Dit raamwerk beschrijft kritieke stappen die je moet nemen om de veerkracht van je bedrijf te vergroten, zodat je snel kunt herstellen van een aanval met minimale verstoring. Het biedt ook een aanbevolen strategie over hoe je moet omgaan, leiden en communiceren tijdens een crisis.

CEO: Bescherm je organisatie

Als CEO bepaal jij de koers voor de cybersecuritypositie van jouw organisatie en leid je de inspanningen om gevoelige informatie en essentiële activa te beschermen. Maar om dit te kunnen doen, sta je voor drie uitdagingen: 1) Het begrijpen van de werkelijke dreiging, 2) Hoe het ergste scenario eruit zou kunnen zien, en 3) Het bepalen van de benodigde investeringen.

Het aanpakken van deze uitdagingen vereist zorgvuldige planning en toegang tot actuele informatie om de potentiële bedreigingen voor jouw organisatie te begrijpen. Dit stelt je in staat om je aanvalsoppervlak en risicoprofiel vast te stellen, terwijl je je meest waardevolle gegevensassets identificeert. Door gebruik te maken van beoordelingen en technische tests, kun je vervolgens je beveiligingspositie bepalen, wat helpt bij het nemen van investeringsbeslissingen in de juiste technologie en expertise om je verdediging te versterken. Zorg er echter ook voor dat je regelgevende vereisten opneemt in je risicoprofiel en een plan opstelt om aan de naleving te voldoen.

Over het geheel genomen moet jouw respons op een Cy-X aanval alles omvatten, van het beheersen van de eerste dreigingsverstoring tot het beperken van de impact en het helpen van herstel naar een normale toestand. Door de juiste vragen te stellen, kun je controleren of je de cyberrisico's in jouw organisatie hebt geïdentificeerd en aangepakt en de juiste mate van beveiligingsinvesteringen hebt gedaan. Bovendien, door een dieper begrip van het beveiligingslandschap te ontwikkelen, kun je met succes een culturele verandering stimuleren en een omgeving creëren waarin iedereen cybersecurity waardeert en prioriteit geeft.

CIO: Van het anticiperen op rampspoed tot het stimuleren van herstel

Voor CIO's is toegang tot dreigingsinformatie van cruciaal belang, omdat dit aangeeft hoe je je middelen investeert en je laat zien waar potentiële bedreigingen zwakke plekken in jouw beveiliging kunnen exploiteren. Je moet ook jouw groeiende aanvalsoppervlak analyseren en de kwetsbaarheden van jouw organisatie beoordelen, zoals onbeveiligde netwerken, verouderde software of zwakke wachtwoorden. Deze moeten worden opgelost voordat cybercriminelen er misbruik van kunnen maken. Voer hiervoor een kwetsbaarheidsbeoordeling uit of schakel een ethische hacker in om jouw beveiligingszwaktes en mogelijke risico's te identificeren. In de meeste gevallen ontstaat inadequate beveiliging door gebrek aan bewustzijn bij werknemers of onvoldoende financiering voor de juiste beveiligingsmaatregelen.

Terwijl dreigingsinformatie nuttig is om jouw risicoprofiel te begrijpen, kan het ook worden gebruikt bij dreigingsdetectie en respons, waardoor je door de ruis kunt snijden en je kunt richten op echte dreigingen door ze in te perken en een cyberbeveiligingsincident te voorkomen.

CFO: Beheer risico's om cyberdreigingen te bestrijden

Het begrijpen van de dreiging van Cy-X aanvallen houdt in dat je de blootstelling aan risico en de financiële impact op je organisatie beoordeelt. Je kunt dit doen door de financiële impact van je branchepeers te analyseren, zoals aandelenkoersen, risicobeoordelingen, verkoop, productie en kasstroom. Dit kan inzichten bieden voor beslissingen over cyberverzekeringen.

Maar als CFO moet je altijd plannen voor worst-case scenario's en de CISO en CIO ondersteunen bij kosten-batenanalyses en financieringsinitiatieven. Je moet ook bescherming prioriteren om te voldoen aan regelgeving zoals de GDPR en CCPA. Terwijl de CISO en CIO zich bezighouden met de technische aspecten van beveiliging, moet je je richten op het vermijden van aansprakelijkheid en het verstrekken van relevante financiële informatie aan belanghebbenden na een aanval. Dit omvat transparantie met verzekeraars, klanten en toezichthouders, omdat je inspanningen voor risicobeperking, financiële stabiliteit en het herstellen van vertrouwen moet aantonen.

CRO: Het sturen van een effectieve cyberstrategie

Als CRO is jouw rol cruciaal bij het identificeren van bedreigingen, het beoordelen van de financiële impact, communicatie met belanghebbenden en het beheren van reacties. Monitor proactief het dreigingslandschap en creëer modellen voor verschillende aanvalsscenario's om impact te kunnen anticiperen. Werk samen met jouw CIO en CISO om interne en externe informatie te verzamelen voor risicobeoordeling. Dit zal je helpen om een volledig begrip te hebben van mogelijke risico's en de noodzakelijke mitigatiemaatregelen voor verschillende scenario's. Zorg er ook voor dat jouw organisatie detectiecapaciteiten implementeert om netwerkactiviteiten te monitoren, bedreigingen te identificeren en in realtime te reageren.

Wanneer je te maken krijgt met een datalek of cyberaanval, zorg er dan voor dat jouw klanten en de regelgevende instanties op de hoogte worden gehouden over het incident, jouw responsmaatregelen en de impact op de klantgegevens. Dit zal ernstige boetes en juridische stappen voorkomen.

Een meer inclusieve aanpak

Met het toenemende aantal en de complexiteit van Cy-X-aanvallen moeten alle organisaties proactieve maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Door het integreren van het raamwerk: Anticiperen, Identificeren, Beschermen, Detecteren en Reageren in hun cyber risicostrategie, kunnen ze zich effectiever voorbereiden op en reageren op Cy-X-aanvallen.

Daarnaast raden we aan dat organisaties een cybercrisiscommissie oprichten om ervoor te zorgen dat de leden van het C-suite nauw samenwerken. Het oplossen van het cybersecurity-vraagstuk is immers geen taak die je alleen kunt volbrengen, het vereist altijd een bredere aanpak.

Ontdek ons speciale platform voor het C-suite, waar we op maat gemaakt advies bieden aan het management over hoe ze moeten omgaan, leiden en communiceren voor, tijdens en na een cybercrisis.

Ontdek de C-Suite hub

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.

Tel: +31 184 78 81 11