Search

Splunk

Samla hela verksamhetens data från alla lager av IT och skapa både inblick och samsyn mellan din teknik- och affärsverksamhet.

Splunk samlar in, söker och korrelerar all slags data och supporterar verksamheten i alla led från felsökning & övervakning till analys & beslutsfattande.

Använd Splunk för all din data för att:

  • Hämta, lagra och publicera all slags av maskindata oavsett strutur, ursprung eller volym
  • Ställ frågor genom att filtrera, evaluera och kalkylera efter exakt det du behöver veta i real-tid
  • Använd datan i hela verksamheten genom att skapa rapporter, verktyg och dashboards för att skapa en gemensam bild och hitta nya lösningar
  • Ta hjälp av avanserade Machine Learning algoritmer, hitta små anomalier bland mängden och arbeta smartare med AI driven operations ie AIOps

Vi är en komplett Splunk Partner där Operational Intelligence hjälper er att få ut det mesta av er data och omvandla den till kunskap. Vi är specialister inom utveckling av Splunk Enterprise, Splunk IT Service Intelligence & Splunk Observability.

Säkerhet

Genom att centralisera säkerhetsdata och analyser, samt integrera data i realtid från valfri källa, ges möjlighet till en säker och effektiv helhetshantering. Bekämpa säkerhetshot med data och avancerad analys.

IT

Samla all slags data, från loggar till databaser, och gör dem sökbara för hela verksamheten. Med IT Service Intelligence ställer vi frågor strukturerat och kontinuerligt som skapar en nuläges bild av både hur infrastrukturen fungerar i kontext med hur affären den stöttar upplever den för att brygga IT- och affärsverksamheten samman.

Moln & DevOps

Skapa överblick och insikt i allt som händer i moderna applikationer byggda på molninfrastruktur, cointainrar och mikrotjänster. Till skillnad från tradition IT är moderna applikationer mycket med decentraliserade, komplexa och skalbara varpå Splunk Observability suite är en samling verktyg för att supportera DevOps och AIOps i vardagen med hjälp av logg, spår och metrik där traditionella verktyg inte räcker till.

Affärsinsikt

Där traditionella analystekniker av affärsverksamheten kräver extrem precision så offras hastighet. Med Operational Intelligence vänder vi på ekvationen och kan svara på hur affären går och mår just nu, lätt spåra problem i IT som påverkat affärsverksamheten i närtid och till och med räkna ut potentiella risker och avbrott i IT med påverkan på affären med prediktions algoritmer och på så sätt åtgärda dem innan de blir verklighet.

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.