Search

Security Intelligence – månadsrapporter

Detekterings-, analys- och responsprocesser är avgörande för att minimera verksamhetens påverkan vid en eventuell incident. 
Säkerhetsintelligens hjälper till att förutse hot och optimera skyddet. Det kräver avancerad teknik, skicklig personal och effektiva processer för att ge organisationer den önskade effektiviteten. Sådana funktioner kan vara interna, inköpta externt eller en kombination av båda, men de är viktiga komponenter i alla säkerhetsprogram.

 

Läs våra månadsrapporter från Orange Cyberdefense Security Research team:

Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022 Juli 2022 Augusti 2022

Önskar du tillgång till vår ständigt uppdaterade Threat Intelligence-information via vår kundportal?

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.