Search

Security Intelligence – månadsrapporter

Månadsvisa Security Intelligence rapporter: Få insikter i aktuella hot och säkerhetstrender

Detekterings-, analys- och responsprocesser är avgörande för att minimera verksamhetens påverkan vid en eventuell incident. 
Säkerhetsintelligens hjälper till att förutse hot och optimera skyddet. Det kräver avancerad teknik, skicklig personal och effektiva processer för att ge organisationer den önskade effektiviteten. Sådana funktioner kan vara interna, inköpta externt eller en kombination av båda, men de är viktiga komponenter i alla säkerhetsprogram.

 

Rapporten innehåller bland annat:

  • World Watch Review
  • Advisory Summary
  • Editor's notes 

Månadsrapporter från vårt Security Research Center 2023

Månadsrapporter från vårt Security Research Center 2022

Önskar du tillgång till vår ständigt uppdaterade Threat Intelligence-information via vår kundportal?

Kontakta oss

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.