Search

Cyberpub: Visibilitet- för ett säkrare digitalt samhälle

Välkommen till en eftermiddag/AW på Jacy’z Hotel & Resort. 

Våra specialister pratar om aktuella ämnen inom cybersäkerhet. Presentationerna är korta, informativa och vägledande för ett effektivt cybersäkerhetsarbete. Dagens teman:

Vulnerability Management

En genomförd studie visade att 57 % av sårbarheterna tar mellan 31 och 180 dagar att åtgärdas, 14 % tar längre tid än sex månader. En snabb analys av CVE-källor visar att ~1500 sårbarheter publiceras i genomsnitt varje månad.Känn till och reducera din attackyta, med sårbarhetsskanningar av din interna/externa miljö och rekommendationer för att prioritera åtgärder.

Visibilitet och agil Microsegmentering i servermiljöer

Vi behöver inte bara minimera angreppsytan med segmentering utan också förhindra spridning av en säkerhetsincidenter mellan applikationer och servers men på ett agilt sätt för befintliga applikationer. Moderna lösningar ger nu helt andra möjligheter att göra detta med full visibilitet snabbt, säkert och effektivt utan att behöva bygga om befintlig infrastruktur.

Cloud Security Posture Management

I digital transformation är säkerhets- och efterlevnadsrisker mer kritiska än någonsin. Särskilt som komplexiteten i hybrid- och multimolnmiljöer och kompetensbrist är en del av ekvationen.
Att göra din molnresa säker och förhindra hot är en nyckelprioritet

Cybersecurity Asset Management

Inventering och hantering av företagets tillgångar är grunden för en effektiv cybersäkerhetsstrategi och har en dominerande plats i inom säkerhetsramverket CIS Controls (SANS). Många upplever att deras CMDB inte stämmer överens med den information de ser i andra system och vilka tillgångar som finns anslutna i sina nätverk. 

Detaljer

Plats: Jacy’z Hotel & Resort, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

När: 9e november start kl. 15

Detaljer

Plats: Jacy’z Hotel & Resort, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

När: 9e november start kl. 15

Incident Response Hotline

Facing cyber incidents right now?

Contact our 24/7/365 world wide service incident response hotline.