Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense vil ha flere unge inn i bransjen

Godkjent som lærebedrift

Vi ønsker flere unge til it-sikkerhetsbransjen, og er stolte av at vi nå er blitt godkjent som lærebedrift av Viken Fylkeskommune. Som lærebedrift kan vi gi yngre mennesker mulighet til å fullføre sin fagutdannelse, noe vi mener er et viktig samfunnsoppdrag. It-sikkerhetsbransjen har stor mangel på ressurser, og som ledende aktør vil vi bistå til opplæring av fremtidig arbeidskraft for å bygge et tryggere digitalt samfunn. Dagens «digitalt innfødte» ungdom vil i tillegg bringe med seg ny og spennende innsikt og digital kompetanse, som vi kan nyttiggjøre oss i vår virksomhet.

Lærlingene vil bli godt ivaretatt

André Schackt, Chief Technology Officer (CTO) i Orange Cyberdefense får det faglige ansvaret for de nye lærlingene. Andre har over 20 års erfaring innen it-sikkerhet, og vil bidra til at lærlingene får innsikt i ledende teknologier, løsninger og tjenester som reduserer risiko mot hele trusselbildet.

«Hos oss vil de få tett oppfølging som skal sørge for at de vil få best mulig kompetanse og faglig utvikling. Alle lærlingene vil få en individuell, intern opplæringsplan som ender opp i et fagbrev og yrkestittelen IKT-servicemedarbeider. Lærlingene skal blant annet bistå med kontroll og drift av labmiljøet blant annet for fagfeltet penestrasjonstesting, sørge for tilgangskontroll, dokumentasjon, oppsett og tanking av pc-er, onboarding og support. Det vil være en tydelig plan og mål på plass for hver enkelt lærling, og jeg ser frem til å være en god støttespiller for de som får læreplass hos oss.», sier Andre Schackt.

Petter Blom, COO i Orange Cyberdefense vil ha personalansvaret for lærlingene; «Lærlingene får sin egen utviklingsplan som vil bli tett fulgt opp, og de må ta en aktiv del i oppbygning av denne for å forme sin egen karriere. Vi ønsker oss lærlinger som er engasjerte, modige og profesjonelle, noe som gjenspeiler våre verdier. Vi gleder oss også til å tilføre miljøet enda mer energi, entusiasme og nye ideer fra lærlingene. Vi er stolte av å være godkjent lærebedrift innen IKT-servicefaget, og oppfordrer resten av bransjen til å ta et samfunnsansvar og gjøre det samme. Sammen bygger vi tryggere digitalt samfunn», avslutter Petter Blom.

Vi gleder oss til å ta inn fremtidens arbeidstakere, og til å gi dem en varm velkomst i en fantastisk bransje!
Se våre ledige stillinger her

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.