Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense og Junglemap inngår samarbeid om e-læring innen it-sikkerhet

Sammen med Junglemap skal Orange Cyberdefense Norge nå tilby NanoLearning til sine kunder – en læringsplattform og metode som bidrar til å øke bevisstheten rundt cybertrusler hos ansatte ved norske arbeidsplasser.

– Mange virksomheter er flinke til å ha fokus på it-sikkerhet, men mange glemmer delen som har med menneskene i organisasjonen å gjøre. Det er faktisk de som er den største trusselen. Hvis bedriftens egne ansatte ikke er bevisste på hvilke digitale trusler som finnes, og ikke vet hvordan de skal agere når de dukker opp, er ikke hele sikkerhetslinjen dekket. For det er ikke snakk om hvis et angrep skjer, det er snakk om når det skjer, sier Thomas Kronen, Managing Director i Orange Cyberdefense Norge.

Det er dette som er bakgrunnen for at Orange Cyberdefense nå har inngått et samarbeid med det norske e-læringsselskapet Junglemap. Sammen skal de tilby en bevisstgjøringsprosess for bedrifter og deres ansatte på digital sikkerhet.

Små drypp av læring

Mange virksomheter velger å gjennomføre it-sikkerhetskurs for sine ansatte én gang i året. Da vil de gjerne benytte anledningen til å fylle hodet til de ansatte med så mye informasjon som mulig, noe som ofte resulterer i dårlig læringsutbytte. Slike skippertak kan være tidkrevende å gjennomføre, og ikke minst går den nyervervede kunnskapen altfor fort i glemmeboka. Derfor har Junglemap en helt annen tilnærming til den viktige opplæringen.

– Vi gjennomfører våre bevisstgjøringsprosesser med det vi kaller NanoLearning. Det dreier seg om at vi distribuerer korte, temabaserte leksjoner til de ansatte hver andre til fjerde uke. Dette gir et kontinuerlig fokus på sikkerhet gjennom hele året, og holder budskapet helt fremme i bevisstheten til enhver tid. Det gjør at man kan påvirke og endre de ansattes adferd og holdninger til potensielle cybertrusler på en mer effektiv måte, forklarer Nils Ivar Skaalerud, grunnlegger og COO i Junglemap.

– Idet koronasvindel begynte å bre om seg i mars 2020, kunne vi raskt distribuere leksjoner som omhandlet dette temaet. Da fikk våre kunders ansatte oppdatert kunnskap på bare tre minutter, noe som potensielt forhindret tap av store økonomiske og digitale verdier, sier Skaalerud.

Skreddersydd innhold

NanoLearning er en agil e-læringsplattform hvor innhold og tema kan tilpasses etter kundens egne ønsker og behov. Man vil med andre ord ikke få et standardisert oppsett med varierende relevanse for den aktuelle virksomheten.

– Det er opp til oss som rådgivere, i samarbeid med Junglemap, å utforme innholdet for kunden. Opplæringen vil være basert på erfaring og kunnskap om hvilke sikkerhetstema som er aktuelle innenfor segmentene hvor kunden opererer og har sin kjernevirksomhet, sier Kronen.

Han er overbevist om at Junglemap er den beste samarbeidspartneren i arbeidet med å øke bevisstheten rundt it-sikkerhet blant ansatte på norske arbeidsplasser.

– Junglemap har lang erfaring og god kjennskap i- og til det norske markedet. De prater kundens språk og vet hva de vil ha. Det er en kjempefordel for oss å få hjelp av dem til å synliggjøre behovet for denne typen læring. Vi skal gå til markedet sammen for å levere de beste e-læringstjenestene innen it-sikkerhet til det norske markedet, sier Thomas Kronen, Managing Director i Orange Cyberdefense Norge.

Kontakt oss

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.