Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Orange Cyberdefense Norge fortsetter veksten i 2022 – med en stor satsing på Cloud

Nye medarbeidere på plass

I løpet av 2021 utvidet Orange Cyberdefense Norge arbeidsstokken med hele 30 nyansettelser. I kjølvannet av en stadig økende etterspørsel og omsetning, er målet å rekruttere ytterligere 45 medarbeidere i løpet av 2022.

– Vi vil fortsette å øke bemanningen rundt kompetanseutvikling det kommende året. Da vil det hovedsakelig rekrutteres til den nye CyberSOC-en og kompetanseområdene Pen-test, GRC og IRT. Og ikke minst vil vi hente inn ytterligere kompetanse innen Cloud, som blir et viktig satsningsområde for oss fremover, sier Thomas Kronen, Norgessjef i Orange Cyberdefense. 

Satser stort på Cloud i 2022
Skyløsninger har definitivt kommet for å bli, og utviklingen går i et forrykende tempo. Nå som stadig flere virksomheter flytter sine kjernesystemer til skyen, settes det tilsvarende større krav til kontroll og sikkerhet. Både infrastruktur og applikasjoner må være tilstrekkelig sikret, noe som delvis byr på andre sikkerhetsutfordringer enn det gjør med tradisjonell infrastruktur.

– Det er virksomheten selv som sitter med det endelige ansvaret for sikkerheten på egne systemer, og da må man være klar over hvilke trusler og scenarioer man står overfor, og være bevisst på hvordan man best mulig kan sikre disse, forklarer Kronen.

Samtidig er mulighetene for å ivareta sikkerhetsbehovene til en virksomhet større i skyen enn ved bruk av tradisjonell infrastruktur. Vel å merke gjennom riktig bruk av plattformen og kunnskap om hva som må være på plass.

– Det er nettopp der vi kommer inn i bildet. Våre eksperter på Cloud kan bidra med sin unike kompetanse innen sikring av ulike Cloud-miljøer og hybride datasenter-miljøer.

Orange Cyberdefense startet året med følgende ansettelser:

Trude Årnes Kristensen er ansatt som Security Consultant, og blir en del av GRC-teamet i Orange Cyberdefense Norge. Trude har de siste 2 årene jobbet som konsulent innen personvern og informasjonssikkerhet.

Fredrik Hofstad er også ansatt i GRC-teamet som Security Consultant, og skal spisse seg mot beredskap. Fredrik har til sammen fjorten års i tjenesteerfaring fra Forsvaret.

Amanda Nicoline Myhren er ansatt som Business Manager og skal bistå konsulentavdelingen innen prosjektering og strategi. Amanda er utdannet siviløkonom fra NTNU og OsloMet, og har tidligere arbeidet med rekruttering og kundeoppfølging.

Magnus Rolfsøn er ansatt som første sikkerhetsanalytiker i det nye CyberSOC-teamet. Magnus har jobbet som sikkerhetsanalytiker i Orange Cyberdefense Sverige siden 2019, og blir en sterk ressurs for oppbygning av den nye CyberSOCèn i Norge.

Alexander Schumann Sageng er ansatt som Senior Security Consultant og blir en del av Cloud Teamet. Med sin brede erfaring innen IT-arkitektur, IAM, programvare og sikkerhet, vil Alexander bli en god ressurs i satsingen på Cloud.

Steffen Asarin Olsen er ansatt som Senior Security Consultant, og vil også bli en del av Cloud-temaet. Steffen skal bistå med videreutvikling av satsingen på skysikkerhet, med særlig fokus på den helhetlige arkitekturen.

– I september ansatte vi vår første Team Lead for Cloud Security, og nå med Alexander og Steffen på teamet, stiller vi enda bedre rustet til å fortsette satsingen på Cloud i tiden fremover, avslutter Thomas Kronen, Norgessjef i Orange Cyberdefense.

Se våre ledige stillinger her

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.