Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

NATO medlemskap kan føre til cyberangrep mot svenske virksomheter

Sveriges mulige NATO-medlemskap kan nå være nært forestående, noe som kan føre til et stort antall cyberangrep mot svenske virksomheter. Dette sier Lead Security Researcher, Diana Selck-Paulsson i Orange Cyberdefense, som har studert utviklingen av angrep mot nordiske virksomheter. Det var en betydelig økning i angrepene mot Finland da de ble med i NATO.

Ifølge de siste nyhetsrapportene har det tyrkiske parlamentet nå godkjent Sveriges NATO-medlemskap. Det gjenstår nå bare godkjenning fra president Erdogan for Tyrkias del. Ungarn har tidligere uttalt at de ikke ønsker å være den siste til å stemme, noe som kan føre til at Sverige snart blir medlem av NATO.

Det er en overhengende risiko for at Sverige vil bli utsatt for et stort antall cyberangrep, spesielt fra politisk motiverte trusler som NoName057(16), sier Diana Selck-Paulsson, Lead Security Researcher i Orange Cyberdefense. NoName057(16) er en pro-russisk trusselaktør som, ved hjelp av sitt frivillige DDoSia-prosjekt, retter seg mot vestlige virksomheter både i privat og offentlig sektor. Et gjentakende tema i NoNames målgrupper er NATO og dets medlemmer. Gruppen har vært aktiv siden mars 2022 og har i tillegg til å rette seg mot NATO-medlemmer også fokusert på steder for toppmøter og lignende arrangementer, ved mer enn 50 anledninger.

Da Finland ble med i NATO i april 2023, ble det observert angrep som kunne knyttes til den politiske siden av NATO-medlemskapet, noe trusselaktørene brukte som et argument for å angripe både private og offentlige virksomheter i Finland.

Bilde: Utviklingen av ransomware- og cyberutpressingsangrep i Norden 2020-2023
Bilde: Utviklingen av ransomware- og cyberutpressingsangrep i Norden 2020-2023

Siden Finlands NATO-inntreden har det vært flere cyberangrep, en utvikling som indikerer at også Sverige kan bli utsatt på lignende vis. Aktører som NoName057(16) kan også dra med seg andre trusselaktører i angrep mot Sverige nå og etter et eventuelt NATO-medlemskap. Offentlige og private virksomheter i Sverige bør derfor forberede seg på en rask økning i antall angrep, avslutter Diana Selck-Paulsson.

Eksempel

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.