Select your country

Not finding what you are looking for, select your country from our regional selector:

Søk

Hos Orange Cyberdefense satser vi på talentfulle kvinner

Vi rekrutterer tungt til tross for utfordrende tider i mange bransjer. Så langt i år har vi ansatt 13 nye medarbeidere, og i september utvider de staben med ytterligere fem nyansatte – alle kvinner.

Dermed har vi doblet antall ansatte i løpet av kun ett år, og i tillegg satset stort på talentfulle kvinner, som det er stor mangel på i it-sikkerhetsbransjen. Marianne Harlem ble ansatt som Marketing Manager i september 2019, som første kvinne inn i Orange Cyberdefense og ledergruppa. Gjennom det siste året har ledelsen jobbet målrettet for å rekruttere flere kvinner til selskapet. De har gjort ord til handling, og har nå en andel på hele + 20% kvinner av den totale arbeidsstyrken, og flere skal det bli fordi de ser at det lønner seg.

Bilde fra venstre: Marianne Harlem, Marketing Manager – Mia Landsem, Etisk Hacker – Vilde Foss Arnesen, Sikkerhetskonsulent – Una Prohic, Sikkerhetsrådgiver – Heidi Iversen, Sikkerhetsrådgiver og Charlotte Hovring, Key Account Manager.

– Kjønnsmangfold og -inkludering er ikke bare den riktige, men også den smarte, veien å gå. Vi har fokusert på flere kvinner som en strategi for å bedre trivselen på jobb, og øke kreativitet og innovasjon. Så dette er i bunn og grunn et verktøy for å øke veksten i selskapet, sier Marianne Harlem, Marketing Manger i Orange Cyberdefense.

– I august 2019 hadde vi ingen kvinner i arbeidsstokken. Nå fører strategien med seg en positiv effekt og flere kvinner søker seg til oss. Det er det mulig å få til en endring relativt raskt, og Orange Cyberdefense oppfordrer derfor flere selskaper til å bruke likestilling som en aktiv strategi for å bedre verdiskapingen, sier Harlem.

En av de nyansatte kvinnene er den profilerte gameren, foredragsholderen og «datadetektiven» Mia Landsem. Hun er utdannet innen it-sikkerhet fra Noroff og ansatt som etisk hacker. Mia er spesielt kjent for kampen mot spredning av private bilder på nett. Hun har også nylig gitt ut boken «Trygg på nett», hvor hun formidler klart og tydelig hvordan barn kan navigere klokt på Internett og med mobil.

Heidi Iversen er ansatt som sikkerhetsrådgiver, hun har en utdanningsbakgrunn fra IT-Universitetet i København, med en mastergrad i Digital Innovation & Management. Frem til i dag har hun jobbet med informasjons- og IT-sikkerhet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er en del av Skatteforvaltningen under det danske Skatteministeriet.

Una Prohic er også ansatt som sikkerhetsrådgiver i selskapet. Hun har sin styrke innenfor skysikkerhet og spesielt Google Cloud. Una er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo, og har jobbet som konsulent i Bouvet og sikkerhetsanalytiker i Mnemonic.

Vilde Foss Arnesen er ansatt som sikkerhetskonsulent, og skal jobbe med support og oppfølging av kunder. Hun er utdannet innen it-sikkerhet ved Noroff, og har blant annet jobbet med it-support hos Danske Bank og Lillestrømbanken.

Charlotte Hovring blir en del av salgsteamet i Orange Cyberdefense, som Key Account Manager. Hun har vært ansatt i Dell og Dell EMC i til sammen 14 år, og vil ha et viktig ansvar i den videre satsningen på kunder i offentlig sektor.

– Vi gleder oss stort over å ha fått denne gjengen dyktige kvinner om bord. De blir viktig tilskudd til teamet med sin kompetanse – og at de i tillegg var de sterkeste kandidatene i ansettelsesprosessen var selvfølgelig det som veide tyngst, sier Marketing Manager Marianne Harlem.

Se våre ledige stillinger

Incident Response Hotline

Står du overfor en cyberhendelse akkurat nå?

 

Kontakt vår globale 24/7/365 tjeneste incident response hotline.